رمزی کارتال: در مقابل جنبش آزادی، حملات همه جانبه‌ای در جریان است

رمزی کارتال ریاست مشترک کنگره خلق اعلام نمود که مسئله استراتژیک کوردستان، اتحاد ملی است و خصوصا در مرحله کنونی، بر اهمیت و لزوم آن بیش از هر زمان دیگری تاکید می‌گردد، باید تلاش‌های برای اتحاد ملی همچنان ادامه پیدا کنند.

رمزی کارتال همچنین افزود مرحله کنونی جنگ در مقابل حزب کارگران کوردستان و خلق کورد وارد مرحله عملی جدیدی شده است و از سوی آمریکا و دولت ترکیه زمینه‌سازی شده است، پارت دمکرات کوردستان نیز مرحله اجرای آن را برعهده دارد. رمزی کارتال در ادامه افزود: خلق کوردستان باید خطرات این مرحله را بر هر چهار بخش کوردستان ملاحظه کرده و با جدیت در مقابل آن ایستادگی و عمل نمایند.

رمزی کارتال در سخنان خود اظهار داشت که پ.د.ک در سیاست و حاکمیت خود در بحران قرار داشته و برای کسب حمایت از دولتهای منطقه‌ای و تداوم حاکمیت خود در این مسیر قرار گرفته است. کارتال خاطرنشان ساخت که اگر حمایتهای امریکا و دولت ترک نباشد، پ.د.ک نمی‌تواند مستقلا و علیرغم مخالفت‌های خلق، چنین جنگی را ادامه دهد. طرح‌ها و نقشه‌های آمریکا و دولت ترک در گذشته نیز به نتیجه دست نیافته‌اند و در اینده نیز به نتیجه نمی‌رسند.

رمزی کارتال ریاست مشترک کنگره خلق در رابطه با اتحاد ملی، حمله به کوردستان، حملات زمینه‌سازی شده به جنوب کوردستان و نقشه‌های پارت دمکرات کوردستان، به پرسشهای آژانس خبری هاوار پاسخ داد.

- : در زمانیکه پ.دک در نواحی گریلایی و در کوهستان‌های جنوب کوردستان به تاسیس و احداث مراکز نظامی دست می‌زند، ک.ج.ک در مراحل بسیاری برای توقف تحرکات نظامی و زمینه‌سازی برای جنگ فراخوان داده است. اما تحرکات نظامی همچنان افزایش یافته‌اند. شما تحرکات نظامی نیروهای پ.د.ک را چگونه تحلیل می‌کنید؟

رمزی کارتال: همزمان با فراخوان ک.ج.ک، نیروهای مدافع خلق نیز برای توقف این تحرکات فراخوان دادند. در این فراخوان خواسته شده است که باید این مسئله از طریق دیالوگ حل و فصل شود. چنین جنگی به منافع و دستاوردهای خلق کوردستان در تمامی بخش‌ها آسیب می‌رساند. در تمامی فراخوان‌ها، موضعگیری شفافی در رابطه با این تنشها نشان داده است و برای گفتگو نیز اعلام آمادگی کرده‌اند. اما به رغم این فراخوان‌ها پ.د.ک همچنان بر این اقدامات و تنشها تاکید می‌کند.

البته معلوم است که دولت آمریکا برای عملی نمودن مقاصد خود در خاورمیانه، در مقابل مبارزه پ.ک.ک، همواره از دولت ترک حمایت نموده است. با توطئه بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد نیز تلاش کردند که جنبش آزادی خلق کورد را درهم بشکنند و بر این اساس مقاصد خود را در خاورمیانه عملی کرده و ترکیه را نیز به عنوان یکی از متحدان خود، با برنامه‌هایشان همراه سازند. اصرار آمریکا بر همان اساس است که امروز نیز ادامه داشته و به همین منظور است که امروز نیز از دولت ترک و پ.د.ک حمایت می‌کند. در این چارچوب همکاری‌های نظامی، سیاسی و لجستیک را به هر نحو ممکن ادامه داده و در غیر اینصورت، پ.د.ک نیز نمی‌تواند جنگی را برای ترکیه انجام دهد و ان را تداوم بخشد.

در مقابله با ک.ج.ک و نیروهای مدافع خلق اهداف مشترکی را تعیین کرده‌اند. در این چارچوب است که وظایفی را به پ.د.ک محول کرده‌اند. به این منظور بقیه نیروها نیز نقش گرفته‌اند. در اصل، ارتباطات پ.د.ک و دولت ترک ارتباطات پیشینه‌داری هستند و صرفا در مرحله کنونی این ارتباطات ایجاد نشده‌اند. در سالهای ١٩۶٠ و حتی قبل از آن نیز، ارتباطات اطلاعاتی بین پ.د.ک و دولت ترک وجود داشتند. این ارتباطات با سیاستهای آمریکا در سالهای ١٩٩٠ به سطح سیاسی ارتقا یافتند. اکنون در این ارتباطات در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی، اطلاعانی ادامه یافته و گسترده‌گی نیز یافته‌اند. حزب دمکرات کوردستان می‌خواهد که در سیاستهای مرتبط به کورد، در تمامی بخش‌های کوردستان حضور پیدا کند. بزرگترین مسئله دولت ترک جنبش آزادی است. از ابتدای تاسیس پ.ک.ک تا کنون تمامی امکانات خود را علیه پ.ک.ک بکار گرفته‌اند. اما ترکیه نتوانسته است در مقابل جنبش آزادیخواه خلق کورد که روز بروز گسترش می‌یابد، به پیروزی دست پیدا کند. در شمال کوردستان این مسئله کاملا تایید شده است، نگرشهای رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان نیز در تمامی بخش‌های کوردستان گسترش یافته است و در سطح جهانی نیز طنین‌انداز شده است. دولت ترک نیز این مسئله را به عنوان تهدیدی بزرگ برای خود ارزیابی می‌کند. به همین دلیل است که هر دو طرف می‌خواهند که در این فرایند و در نتیجه همکاریهای آمریکا به نتیجه دست پیدا کنند. هم آمریکا و هم دولت‌های دیگر مانند اسرائیل، بریتانیا پ.د.ک را به عنوان متفقی کوردی بر اساس منافع خود می‌نگرند. زیرا پ.د.ک با سیاستهای خود، به هر نحو ممکن به نیروهای خارجی اتکا می‌کند.

- : علیرغم درخواستهای فراوان از پ.د.ک، چرا این حزب همچنان بر سیاستهای خود اصرار می‌کند؟ بر اساس چه معادلاتی پارت دمکرات کوردستان اینگونه رفتار می‌کند؟

رمزی کارتال: پ.ک.ک در هر چهار بخش کوردستان فلسفه سیاسی خاصی را پیش برده است و در این رابطه نیز به موفقیت دست یافته است. سیاستی که پارت دمکرات کوردستان پیگیری می‌کند و تا کنون نیز پیگیری کرده است، مشکلات و موانع فراوانی را در کوردستان ایجاد کرده است. متاسفانه پارت دمکرات کوردستان از ابتدای تاسیس خود تا امروز همواره به شیوه‌ای تلاش نموده است که در تمامی بخشهای کوردستان، مداخله کرده یا سیاستهای خود را تحمیل کند. پارت دمکرات کوردستان از تقلیل نفوذ و حاکمیت خود در هراس است، از طرف دیگر خواهان اینست که در تمامی بخشهای کوردستان سیاست بر اساس منویات این حزب به پیش برده شود و اگر سیاستی بر مبنای منویات و خواست‌های آنان نباشد، ان را به عنوان مشکلی علیه خود ارزیابی می‌کنند. به این دلیل است که در جنوب کوردستان در بعد سیاسی شاهد تنش و فقدان دمکراسی هستیم، رسانه‌ها تحت فشار هستند، خلق تحت فشار قرار دارد، دادگاه‌ها به شیوه‌ای دمکراتیک استقلال ندارند. پارلمان به شیوه‌ای غیر دمکراتیک مدیریت می‌شود. همانگونه که در ترکیه دولت فاشیست ترک، سیاستهای سرکوب را علیه خلق کورد اعمال می‌کند، در جنوب کوردستان نیز پ.د.ک به همین نحو عمل می‌کند. به همین دلیل است که پارت دمکرات کوردستان در سیاست و حاکمیت خود با موانع و تنگناهای فراوانی روبرو است. به همین دلیل نیز می‌خواهد که از دولتهای منطقه‌ای و نیروهای بین‌المللی حمایت اخذ کرده و حاکمیت خود را ادامه دهد.

- : چه نقاط مشترکی را می‌توان بین دولت ترک و پارت دمکرات کوردستان مشاهده کرد؟

رمزی کارتال: دشمنی با حزب کارگران کوردستان. دولت ترک در خاورمیانه به هیچ عنوان مایل نیست که کوردها از موقعیتی سیاسی برخوردار شوند. در زمانی که جمال عبدالناصر در مصر ریاست جمهوری این کشور را برعهده داشت، رادیوی مصر یکساعت برنامه‌هایی را به زبان کوردی منتشر می‌کرد. دولت ترک در همان زمان خواست مانع از پخش این برنامه شده و اعلام کرد که این برنانه برای یکپارچگی ترک مایه خطر ست. دولت ترک حتی اجازه نداد که برنامه رادیویی به زبان کوردی نیز پخش شده و ان را به عنوان خطری برای خود می‌دید. دولت ترک هم اکنون نیز دستاوردهای کوردستان را برای خود مایه تهدید قلمداد می‌کند.

در مقابل مبارزات پ.ک.ک دولت ترک اکنون دچار بن‌بست شده است. به هر نحو ممکن و با همکاری ناتو علیه پ.ک.ک مقابله می‌کند، اما بدون نتیجه مانده است. تمامی اقدامات را در این باره در پیش گرفته است، اما تا کنون دولت ترک بدون نتیجه مانده است. به همین دلیل است که امروز مشاهده می‌شود به جنوب کوردستان و پارت دمکرات کوردستان پناه برده است، زیرا اگر همکاری با پ.د.ک میسر نشود، دستیابی به هدف برای ترکیه نا ممکن می‌شود. پارت دمکرات کوردستان حزب کارگران کوردستان را به عنوان رقیبی برای خود ملاحظه می‌کند و می‌خواهد که این الترناتیو را از میان بردارد، از طرف دیگر می‌خواهد که با دولت ترک، همچنان ارتباطات و حاکمیت خود را ادامه دهد.

- : از زمان تاسیس پ.ک.ک، ناتو تلاشهایش را بر از میان برداشتن پ.ک.ک متمرکز کرده است. در حملات دولت ترک به جنوب کوردستان، زمینه‌سازی‌های، مقدمه چینی‌های پارت دمکرات کوردستان و همکاری‌های این نیرو با دولت ترک، ناتو و امریکا چه نقشی دارند؟

رمزی کارتال: دولت ترک برای ناتو از جمله دولت‌های بسیار مهم بوده و از متحدان اصلی آن به شمار می‌رود. به همین دلیل، از ابتدای تاسیس حزب کارگران کوردستان و خصوصا از سالهای ١٩٨۴ به بعد،  بعد از حمله ١۵ اگوست، ناتو در مقابل پ.ک.ک با تمامی امکانات خود از دولت ترک حمایت کرد. سال ١٩٨۶ اولف پالمه نخست وزیر سوئد توسط گلادیوی ناتو به قتل رسید. زیر پالمه را مخالف خود می‌دیدند. اولف پالمه در جنگ ویتنام، مبارزه افریقای جنوبی، فلسطین و بسیاری از مبارزات دیگر در سطح جهانی با سیاستهای امریکا به مخالفت برخاسته بود. با هدف قرار دادن پالمه، در واقع با یک تیر دو نشان زدند، هم وی را از میان برداشتند و هم آن را به گردن پ.ک.ک انداختند. بعد از ان پ.ک.ک در سراسر اتحادیه اروپا به عنوان سازمانی تروریستی و مجرم قلمداد شد، ناتو نیز از دولت ترک حمایت به عمل آورد. از همان ابتدا تا کنون، حمایت ناتو از دولت ترک ادامه یافته است. دولت ترک متحد اصلی و استراتژیک ناتو بوده و به همین جهت اجازه نمی‌دهند که مسئله کورد، دولت ترک را تحت فشار قرار دهد. در جنوب کوردستان نیز امروز مشاهده می‌شود که سیاستهای دولت ترک با حمایت و همراهی آمریکا در یک راستا قرار داشته و پ.د.ک نیز در همین راستا، برای از میان برداشتن پ.ک.ک مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر آمریکا از این موضوع حمایت نکند، دولت ترک مستقلا نمی‌تواند به هیچ نتیجه‌ای دست پیدا کند. از طرف دیگر اگر حمایتها و همکاری‌های دولت ترکیه و آمریکا وجود نداشته باشند، پ.د.ک نیز نمی‌تواند به تنهایی، علیرغم نارضایتی خلق کوردستان، جنگ و سیاستهای جنگی را ادامه دهد. سیاستهای امریکا، دولت ترک و پ.د.ک امروز در منطقه در یک راستا قرار داشته اما به نتیجه دست نمی‌یابند.

- : رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان در تمامی دفاعیات و دیدارهای خود خواستار یکپارجگی و اتحاد شده است. اما از سوی نیروهای کوردی دست‌یابی به اتحاد و یکپارچگی ملی به تعویق می‌افتد. تعویق یکپارچگی ملی از چه تاثیری بر کوردستان برخوردار بوده و برای ممانعت از دستیابی به اتحاد ملی، دولت‌های منطقه به چه تحرکاتی دست می‌زنند؟

رمزی کارتال: دولت ترک، عراق، سوریه و ایران هیچگاه مایل نیستند که اتحاد و یکپارچگی در میان صفوف خلق کورد روی دهد. در سال ٢٠١٧، در جریان رفراندوم جنوب کوردستان، بار دیگر عدم تمایل و دشمنی این کشورها با یکپارچگی کورد مشاهده شد. هر گروهی در راستای منافع خود عمل می‌کند، با دولتهای اشغالگر کوردستان سیاست‌ورزی می‌کنند. از سوی نیروهای کورد و خصوصا پ.د.ک، شاهد این مسئله هستیم و علیرغم انکه رهبر عبدالله اوجالان در بسیاری از مواقع از ریاست پ.د.ک، آقای مسعود بارزانی درخواست کرده است، برای وی پیام فرستاده است، اما اتحاد ملی محقق نشده است. رهبری همواره می‌گوید که برای دست‌یابی به راه حل مسئله کورد ایجاد یکپارچگی و اتحاد ملی الزامی استراتژیک است. لازم است که کنگره ملی کورد تشکیل شده و برای ریاست مشترکی نیز رهبری، مسعود بارزانی را پیشنهاد کرده است و در بسیاری از موارد نیز بر آن اصرار کرده است. اما آقای بارزانی بعد از برگزاری دو-سه نشست تلاشهای مرتبط با این مسئله مهم را متوقف نمود. چرا این تلاشها با توقف روبرو شدند؟ زیرا امریکا از این روند حمایت نکرد و از طرف دیگر آمریکا نیز هیچ برنامه و پروژه‌ای برای استقلال کوردستان برخوردار نیست. دولت ترک نیز در این روند مداخله کرده و اظهار داشتند که چنین سیاستهایی را هیچگاه نمی‌پذیرند. البته اتحاد ملی صرفا از طریق پیوستن پ.د.ک امکان‌پذیر نیست. بلکه پیوستن پ.د.ک به اتحاد ملی می‌تواند دستاوردهای کورد را بیش از پیش تثبیت نماید، اما متاسفانه پ.د.ک با تاکید از پذیرش چنین مسئله‌ای سر باز می‌زند. لازم است که تمامی گروه‌ها بر تشکیل کنگره ملی کوردستان اصرار و تاکید داشته باشند. مسئله استراتژیک کوردستان، اتحاد و یکپارچگی ملی بوده و خصوصا در این رابطه پ.د.ک و پ.ک.ک و خلق کوردستان باید در این مسیر گام بردارند. باید تلاشها در این رابطه همچنان ادامه داشته باشند.

- : تحرک نیروهای پ.د.ک برای زمینه‌سازی جنگ چه تاثیری بر مسئله کورد و موقعیت سیاسی کورد در این مرحله حساس تاریخی خواهد گذاشت؟

رمزی کارتال: بدون گمان و متاسفانه بر مسئله کورد در هر چهار بخش کوردستان از تاثیری منفی برخوردار خواهد بود. در مقابل انظار جهانیان و تمامی دولت‌های خاورمیانه چنین سیاستی را در پیش گرفته‌اند، به همین دلیل این کشورها اظهار می‌دارند که کوردها آماده نیستند خود با همدیگر همزیستی داشته باشند، به صلح دست یابند، سیاستها و سیستمی را برای اداره خلق خود در پیش بگیرند.

هر گونه جنگ داخلی شکوه و کرامت خلق کورد را پایمال می‌کند، همچنین ادعاهای دولت‌های اشغالگر کوردستان را نیز برای استثمار و استعمار خلق کورد تقویت می‌کند. ادعاهای دولت‌های دیگر را که اظهار نمی‌دارند که کوردها آماده مدیریت یک موقعیت سیاسی نیستند، و باید همچنان در میان دولت‌های دیگر قرار داشته و سیاستهای این دولتهای فرادست بر کردستان تداوم یابد، را بیش از پیش تقویت می‌کند. این وضعیت در راستای منافع و سیاستهای دولت‌های اشغالگر است. این مسئله باعث می‌شود که اخلاق سیاسی، اعتقاد و باروهای سیاسی خلق کوردستان و امیدهای خلق کورد از میان برداشته شود. خلق کوردستان اکنون وارد مرحله‌ای مهم شده است و مبارزه‌ای قهرمانانه را به پیش می‌برد. سیاستهای کنونی پ.د.ک آسیبهای فراوانی را به هر چهار بخش کوردستان وارد می‌کند. اما به رغم سیاستهای دولت‌های اشغالگر کوردستان و سیاستهای در پیش گرفته شده از سوی پارت دمکرات کوردستان، امروز در هر چهار بخش کوردستان، احساسات ملی خلق کورد در سطح بسیار خوبی اعتلا یافته‌اند.

- : در روژآوای کوردستان، تلاش‌ها برای دست‌یابی به اتحاد ملی مدتی است که آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارند، قدم‌های بزرگی نیز در این رابطه برداشته شده‌اند. در مرحله کنونی شورای میهنی کورد سوریه (ENKS) با پ.د.ک و دولت ترک نشستی را برگزار کرده‌اند. شما ارتباطات ENKS را با دولت ترک و پارت دمکرات کوردستان چگونه تحلیل می‌کنید؟ دیدارهای ENKS و دولت ترک، چگونه می‌تواند بر تلاش‌ها برای اتحاد ملی کورد تاثیرگذار باشد؟

رمزی کارتال: هیچ یک از سیاستهای ENKS در راستای منافع خلق کورد و اتحاد خلق کوردستان قرار ندارند. سیاستی که همراه با منویات نظامی دولت ترک همراه باشد، با آنها دیدار داشته باشد، افق سیاسی را آنها ترسیم کنند و از طرف دیگر بر این اساس خواستار ایجاد اتحاد ملی در روژاوای کوردستان باشند، امکان ندارد. ENKS از ابتدای تاسیس خود تا کنون، روز بروز انشعابات بیشتری را در خود تجربه کرده است. برخی از احزاب درون ENKS، از واقعیت آن‌ها و دولت ترک و پارت دمکرات کوردستان آگاه شده و بر این اساس از آنها انشعاب پیدا کرده‌اند. در جریان حمله به عفرین و بعد از رویدادهای عفرین نیز برخی از گروه‌ها از ان خارج شدند. سیاستی که در مرکزیت خود همکاری با دولت ترک را مبنای عمل سیاسی قرار داده باشد، در هیچ یک از بخش‌های کوردستان نمی‌تواند در راستای منافع ملی کورد قرار داشته و به نتیجه نیز دست پیدا کند.

رهبری شمال-شرق سوریه حمایت خود را از اتحاد ملی اثبات کرده است و فرایند گفتگو را با ENKS آغاز کرد. شمال-شرق سوریه در مقابل دست یابی به اتحاد خلق کورد هیچگونه ممانعتی ایجاد نکرده و درها را برای دست‌یابی به راه حل باز گذاشته است. و بر همین اساس ارتباطات خود را با ENKS ادامه داده است، اما ارتباطات هیاتهای ENKS با دولت ترک همچنان نیز ادامه دارند.

- : به نظر شما مبانی اتحاد ملی چگونه باید ایجاد شوند؟

رمزی کارتال: در هر چهار بخش کوردستان و بین تمامی احزاب سیاسی کوردستان، سازمان‌های مدنی، شخصیتها و روشنفکران و هنرمندان... و تمامی عناصر و مولفه‌های موجود در کوردستان، اتحاد ملی فقط بر اساس دمکراسی می‌تواند ایجاد شود. از این طریق دیدگاههای این گروه‌ها می‌توانند به هم نزدیک شوند. حیاتی دمکراتیک، آزادی برای اجتماع و خصوصا زنان و تمامی ملت‌های دیگر، ادیان و اعتقادات مختلف باید ایجاد شود. اتحاد ملی بر این اساس است که می‌تواند ایجاد شود و هیچیک از نیروهای بین‌المللی نمی‌توانند آن را از میان بردارند. همانگونه که خلق ویتنام در بعد اقتصادی و سیاسی بسیار فقیر بود، اما در بعد اخلاقی و روحیه واجد قدرت بود و توانست با مقاومت خود دولت آمریکا را اکه اکنون نیروی برتر جهانی است، به زانو در بیاورد. هر چهار بخش کوردستان نیز بر این اساس باید بتوانند اتحاد ملی خود را ایجاد کرده و بر خلق خود اتکا داشته باشد، نه آنکه مانند پارت دمکرات کوردستان به دولت ترک یا کشورهای دیگر اتکا داشته باشد. اگر این سد در هم شکسته شود نه فقط انقلاب کوردستان، بلکه انقلاب خاورمیانه نیز می‌تواند نقطه عطفی را در حرکت خود شاهد باشد. انچه که امروز در انقلاب شمال-شرق سوریه آغاز شده است، می‌تواند در آینده گسترش پیدا کند. اتحادی که بدون در نظر داشتن این موراد ایجاد شود، می‌تواند به ابزاری برای نابودی دولت ترک و سیستمهای فاشیست دیگر نیز منجر شود.

- : در کوردستان برخی از احزاب و سازمان‌های سیاسی از پ.د.ک درخواست کرده‌اند که تحرکات خود را مبنی بر زمینه‌سازی برای حمله متوقف نماید. از نظر شما، این درخواست‌ها و این فراخوان‌ها می‌توانند مانع از شروع جنگی خونین باشند؟ آیا به تنهایی کافی هستند؟ باید در بعد عملی به چه اقداماتی دست زد؟

رمزی کارتال: درخواست‌ها و فراخوان‌های صورت گرفته بسیار مهم هستند، اما بدون گمان این موضوع تنها از طریق فراخوان حل نمی‌شود. این جنگ دولت ترک و آمریکا به دست پارت دمکرات کوردستان بوده و از این طریق می‌خواهند که در میان خلق کورد مسائل و مشکلات بسیار پیچیده‌ای را ایجاد کنند، و این رویه نیز بسیار خطرناک است. در بعد اقتصادی، سیاسی و لجستیک و نظامی نیز حمایتهای گسترده‌ای از این روند به عمل آمده است. فرانسه به رغم مشکلات فراوان خود با دولت ترک، حمله‌ای را که در گاره هیچگاه به وقوع نپیوسته بود، همراه با آمریکا محکوم کرده و گریلا و حزب کارگران کوردستان را به انجام ان متهم کرده و بار دیگر حزب کارگران کوردستان را به عنوان سازمانی تروریستی قلمداد کرد.

لازم است که خلق کوردستان تهدیدهای این مرحله را درک کرده و با جدیت در مقابل آن عمل نمایند. در هر چهار بخش کوردستان باید دختران و پسران این سرزمین مقاومت خود را گسترش داده و به صفوف جنبش آزادی بپیوندند. مبارزه را بیش از پیش گسترش دهند. خلقمان باید در تمامی محلات و کوچه‌ها، در تمامی مناطق کوردستان، دست به فعالیت بزنند. این مرحله که تلاش می‌کنند در جریان آن شکوه و کرامت انسان کورد را در هم بشکنند، باید با مقاومت خلق ما در هر چهار بخش کوردستان و با همکاری دوستان ما درهم شکسته شود. می‌توان این مرحله را به ابزاری برای درهم شکستن فاشیسم دولت‌های اشغالگر تبدیل کرد. ما باید بتوانیم راه را برای اتحاد ملی باز کرده و سیاستهای پارت دمکرات کوردستان را که بر خلقمان تحمیل می‌شوند، خنثی کنیم. در نهایت پارت دمکرات کوردستان نیز مجبور خواهد شد که وارد روند اتحاد ملی شده و منافع ملی خلق کوردستان را در نظر بگیرد.