شوانی‌: پ‌د‌ک نمی‌گذارد یک استاندار کورد انتخاب شود

وزیر دادگستری عراق اعلام کرد که ممکن است استانداری کرکوک از کوردها انتخاب شود اما پ‌د‌ک از این امر جلوگیری می‌کند.

استانداری کرکوک

وزیر دادگستری عراق، خالد شوانی در ارتباط با نامعلوم بودن انتخاب استانداری کرکوک گفت‌: ‌«ما کوردها در کرکوک دارای اکثریت اعضا و آرا هستیم تا بتوانیم یک استاندار کورد را انتخاب کنیم. اما حزب دمکرات کوردستان ‌(پ‌د‌ک) از این امر جلوگیری می‌کند. اگر در کرکوک یک استاندار کورد تعیین می‌شد، ۵۰ درصد از سیاست‌های عرب‌سازی این شهر نیز با مانع روبرو می‌شد.‌»

خالد شوانی بیان کرد که خلق کورد اکنون تنها از خود محافظت می‌کند و اهالی کرکوک متحمل هزینه‌های سیاسی می‌شوند.

برای معین کردن مسئولین مدیریتی شهر کرکوک فردا ساعت ۱۳‌:۰۰ در ساختمان مجلس این شهر، اولین جلسه مجلس کل شهر کرکوک برگزار خواهد شد.