سکوت محض رسانەهای داخلی درباره قتل هولناک دو کودک کوردستانی

به گفتەی بستگان قربانیان، مأموران می‌دانستند یک خانواده در این خودرو است و می‌توانستند به نوع دیگری آنرا متوقف کنند.

نیروهای انتظامی ایران دو روز پیش دو کودک را در خرم آباد کشتند. دو برادر به نام‌های مهدی و متین که یکی ١٢ و دیگری فقط ٩ ساله بود. این واقعه تکان‌دهنده نه تنها در صدا و سیمای ایران بلکه حتی در زیر مجموعه لرستان بخش استان‌های خبرگزاری دولتی ایران بازتاب پیدا نکرد.

مهدی و متین کودکانی بودند که بی خبر از همه جا در خودروی والدین خود نشسته بودند، خودرویی که نیروهای انتظامی گویا به ظن حمل کالای قاچاق در جاده خرم آباد به گلوله بستند.

به گفتەی بستگان قربانیان، مأموران می‌دانستند یک خانواده در این خودرو است و می‌توانستند به نوع دیگری آنرا متوقف کنند.

 بنابراین شلیک به این خودرو که به جانباختن دو کودک منجر شد یک جنایت عامدانه و هولناک بود و نه یک اشتباه سهوی. خبری از سرنوشت پدر کوردستانی مهدی و متین راشدی‌منش که بازداشت شده در دست نیست و معلوم نیست مادر لرستانی آنها که دو فرزندش را از دست داد در چه حالی بسر می‌برد.

قرار بود پیکر این کودکان را پزشکی قانونی امروز به خانواده‌شان تحویل دهد اما کوچکترین خبری در اینباره در رسانەهای داخلی ذکر نشده است. بعضی از رسانەهای فارسی زبان خارج از کشور که خود را مخالف نظام می‌نامند هم اهمیتی به این فاجعه هولناک نداده‌اند شاید چون منبع رسمی آنها که همان مقامات رسمی و خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی هستند این خبر را تأئید نکرده‌اند.

ساسان امجدی فعال کوردستانی در حساب توئیترش به سکوت‌کنندگان واکنش نشان داده و نوشته است: "سانسورچی‌های قتل‌عام کودکان!"

او در توئیت دیگری نوشته: "رسانەهایی کە در این اوضاع، برای کشتار دو کودک اهمیت خبری قاٸل نیستند و همزمان بە پاتوق بازجوها و سانسورچی‌های سابق بدل شدەاند، از جمهوری اسلامی شریف‌تر نیستند.

کاربر دیگری بنام رضا شایگان با اشاره به این واقعه نوشته است:"مزدوران ضحاک حتى به كودكان هم رحم نمی‌كنند و هر روز داغى تازه بر دل ما می‌گذارند.