تداوم حملات هوایی و زمینی ارتش غاصب ترک به آواشین، متینا و زاپ

ه.پ.گ اعلام کرد که ارتش اشغالگر ترک عرصه‌های آواشین، متینا و زاپ را با هلیکوپتر و آتش توپخانه‌ هدف قرار داده است اما در این حملات نیروهای گریلا هیچگونه آسیبی ندیده‌اند.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان در مورد حملات هوایی و زمینی دولت اشغالگر ترک اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"از ساعت ٢١ تا ٢٢:٣٠ روز ۶ ژوئن مناطق تپه زندوره، مزارع روستای کیسته، روستای دراره، روستای دشیش و قلا قمری در عرصه متینا از سوی هلیکوپترهای تهاجمی ترک هدف حملات راکتی قرار گرفتند.

از ساعت ٢١ روز ۶ ژوئن تا ١:٢٠ روز ٧ ژوئن مناطق مام رشو و مروانوس عرصه آواشین از سوی هلی‌کوپترهای تهاجمی هدف حملات راکتی قرار گرفتند.

ساعت ۶:٣٠ روز ٧ ژوئن منطقه چمچو در عرصه زاپ از سوی پایگاه‌های مرزی توپباران شد.

در این حملات هیچ آسیبی به نیروهای گریلا وارد نشده است."