"تلاش می‌کنند از طریق انزوا مانع از شکل‌گیری ائتلاف شوند"

ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک تلاشهایشان برای دستیابی به اتحاد ملی در شمال کوردستان، با سازمان‌ها و احزاب کوردی را مهم دانسته و در این باره گفت: با انزوای تحمیل شده بر عبدالله اوجالان تلاش می‌شود تا مانع از شکل‌گیری ائتلاف و اتحاد کوردی شوند

صالحه آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک تلاشهایشان برای دستیابی به اتحاد ملی در شمال کوردستان، با سازمان‌ها و احزاب کوردی را مهم دانسته و در این باره گفت: با انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان تلاش می‌شود تا مانع از شکل‌گیری ائتلاف و اتحاد کوردی شوند. ماه گذشته ما در آمد، با بسیاری از احزاب سیاسی و نهادهای کوردی برای دستیابی به اتحادی ملی چند گردهمایی انجام دادیم. ریاست مشترک حزبمان، در این رابطه اعلام کرده است که انزوای رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان مانع از تسریع دستیابی به اتحاد ملی در شمال کوردستان شده است.

تصمیمات اجرا خواهند شد

آیدنیز در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که با انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۸، با بسیاری از احزاب سیاسی ائتلافی ملی را ایجاد کرند و از آن روز تا کنون با ۸ حزب سیاسی موئلف در این رابطه نشست‌های مشترک را برگزار می‌کنند. آیدنیز همچنین اظهار داشت که از آن روز تا کنون اتحاد ملی را به یکی از اهداف اصلی  خود تبدیل کرده‌اند و در داخل احزاب خود کمیسیونهایی را برای دستیابی به این هدف ایجاد کرده‌اند. برای آنکه خلق، سازمان‌های اجتماعی، زنان و جوانان هر چه بیشتر سازماندهی و متشکل شوند، در این رابطه گامهای مهمی را برداشته‌ایم.

در بخش دیگری از سخنان خود آیدنیز اعلام نمود که به دلیل شیوع پاندمی مدتی است که فعالیتها در سطح گسترده انجام نمی‌شوند،  اما در ۲۴ اکتبر؛ در آمد، همراه با احزاب سیاسی دیگر نیز گردهمایی برگزارکرده و در رابطه با اتحاد ملی تصمیمات مهمی را اتخاذ کرده‌اند. ایدنیز در این رابطه اظهار داشت: ما این تصمیمات را قدم به قدم عملی خواهیم کرد. ما در نشست خود با عزم خود، خواستهای خود را عملی می‌کنیم. ما هیچگاه دست از مبارزه برای اتحاد ملی دست برنداشته‌ایم. به خوبی بر این نکته واقف هستیم که خلق خواهان گام برداشتن ما در مسیر اتحاد ملی است.

آیدنیز خاطرنشان ساخت که مجموعه مسائلی که در روژآوا و منطقه اقلیم جنوب کوردستان روی می‌دهد، نشان می‌دهد باید روز به روز بیشتر گام در مسیر اتحاد ملی گذاشت؛ تصمیمات ما باید عملی شوند. در سال‌های اخیر خلق‌های ترکیه با حملات دولت ترک و نیروای هژمون مواجه شده‌اند و این مسئله نیز به علت تبدیل خلق کورد به نیرویی جدید در خاورمیانه و تبدیل به یک بازیگر جدید سیاسی است. کورد در خاورمیانه برای تمامی خلق‌های این منطقه می‌تواند نشان دهنده مسیر بدیل دیگری باشد.

نباید اجازه داد تاریخ بار دیگر تکرار شود

صالحه آیدنیز در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که در مناطق کوردستان و اروپا، از روشنفگران، نویسندگان و تمامی آحاد خلق می‌خواهند که در راستای دستیابی به اتحاد ملی، دستاوردهای خلق کورد را محافظت کنند و اتحاد خلق را هر چه بیشتر منسجم کنند. ما با چنین تفکری عمل می‌کنیم. تاریخ برای ما نباید بار دیگر تکرار شود و نباید اجازه داد که دولت‌های منطقه و اشغالگر بار دیگر دست به اشغالگری بزنند. ما کوردها خواهان دستیابی به اتحاد ملی هستیم. ما در این رابطه موضع شفاف خود را در نشست‌های خبری خود اعلام و منتشر کرده‌ایم. ما اعلام کرده‌ایم که دستاوردهای خلق کورد هدف اصلی فعالیتهای ماست. از هم اکنون نیز برای حفظ و گسترش این دستاوردها همچنان تلاشهایمان را ادامه می‌دهیم.

با تحمیل انزوا تلاش می‌شود راه را بر اتحاد ملی ببندند

آیدنیز در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که پرسپکتیو رهبر آپو مبنی بر آزادی کوردستان، دمکراتیزه شده خاورمیانه است،  اشاره‌ای‌ست به اتحاد و ائتلاف ملی و در این باره گفت: پیش از این مسعود بارزانی رئیس پارت دمکرات کوردستان و مام جلال طالبانی دبیرکل اتحادیه میهنی کوردستان برای دستیابی به اتحاد ملی زمینه سازی کرده بوند. اما باید توجه داشت که ارتباط شدیدی بین انزوای تحمیل شده بر آقای اوجالان و دیدارهای مرتبط به اتحاد ملی وجود دارد. انزوای مطلق و سیستم شکنجه امرالی از آوریل ۲۰۱۵ ادامه دارد. همراه با آن جنگ نیز گسترش یافته است. سیاستهای جنگی از ارتباط محکمی با تحمیل انزوا بر اوجالان برخوردار است و به این منظر طراحی شده است تا اتحاد ملی شکل نگیرد. به همین دلیل است که اتحاد ملی تا کنون تحقق نیافته است. آقای اوجالان بازیگر اصلی اتحاد ملی در میان کورد و حل مسئله کورد از طریق دمکراتیک است. علت تداوم انزوا نیز همین است، از این طریق با افزایش اختلافات و اقدامات تحریک برانگیز تلاش می‌کنند گروه‌های کورد در مقابله با یکدیگر قرار دهند. اگر زمینه‌ای ایجاد شده و آقای اوجالان بتواند بدون فشار و آزادانه افکار خود را مطرح کند، به خوبی می‌دانیم که صلحی اجتماعی پایداری می‌تواند تحقق پیدا کند.

منبع: MA