یگان‌های مدافع زنان با برگزاری مراسمی باشکوه، ٨ مارس را گرامیداشت

مبارزان ی.پ.ژ در شهر حسکه با برگزاری مراسمی باشکوه روز جهانی زنان زحمتکش -٨ مارس- را گرامی داشتند.

برپایی جشن‌ روز جهانی زنان زحمتکش از سوی خلق‌ها و طیف‌های گوناگون شمال و شرق سوریه همچنان ادامه دارد. روز گذشته صدها مبارزه یگان‌های مدافع زنان در حسکه گردهم آمدند و با برپایی مراسمی باشکوه، روز ٨ مارس را گرامی داشتند.

در مراسم روز گذشته نوروز احمد عضو فرماندهی کل ی.پ.ژ شرکت کرد و به ادای سخنرانی پرداخت. وی در آغاز سخنان خود ٨ مارس را به مادران و تمامی زنان تبریک گفت و افزود:"در نتیجه رنج و مبارزه زنان امروز می‌توانیم روز جهانی زن را آزادانه گرامی داشته و جشن بگیریم."

٨ مارس دستاورد مبارزات زنان است

نوروز احمد اظهار کرد که ٨ مارس با حضور زنان به سمبل ارزشی انسانی مبدل شده و افزود:"این دستاورد متعلق به انسانیت است. اما حملات سیستم ذهنیتی مردسالار اقتدارطلب ادامه دارد. نباید این واقعیت را فراموش کرد که اگر چه برخی از حقوق زنان به رسمیت شناخته شده‌اند اما این دستاوردها با هزینه‌هی بزرگی کسب شده‌اند. ٨ مارس روزی نیست که حاکمیت مردسالار از روی بخشش به ما خیری کرده باشد."

اگر زندگی در جریان است پس باید آزادانه باشد

نوروز احمد خاطرنشان کرد که سیستم سرمایه‌داری با توسل به رویه‌‌ای مکارانه تلاش می‌کند تا مبارزه زنان را تضعیف کند و افزود:"رژیم فاشیست ترک در عفرین، سریکانی و گری ‌سپی با رویکرد كثیف تجاوز به زنان حمله‌ور شد. ما هیچگاه این حملات را فراموش نمی‌کنیم. این امر نشان می‌دهد که تا زمانیکه ذهنیت مردسالاری حاکم باشد زندگی آزاد محال است. از اینرو ما نیز خود را بر اساس معیارهایی آموزش می‌دهیم که رفقایمان در مسیر پایان دادن به این ذهنیت جانشان را فدا کردند. ما خود را بر این اساس سازماندهی می‌دهیم و از انقلاب صیانت به عمل آورده و آنرا گسترش می‌بخشیم. ما زنان بیش از هر زمان دیگری به آزادی نزدیک شده‌ایم. اگر بناست زندگی وجود داشته باشد باید آزادانه باشد. این آزادی نیز با مشارکت تمامی بخش‌های جامعه میسر می‌شود."

نوروز احمد به بازتاب مبارزات ی.پ.ژ در سطح جهان گفت:"ما همچون ی.پ.ژ از خط زندگی آزاد دفاع می‌کنیم. در حضور رفیق لِگرین که نماینده خط زندگی آزاد بود مشارکت زنان جهان در مبارزات آزادیخواهی زنان نشان داد که آفرینش جامعه‌ای که واجد ارزش‌های زن باشد چقدر حیاتی و مهم است."

نوروز احمد سپس افزود که مبارزه ی.پ.ژ در شمال- شرق سوریه به تمامی زنان جهان نور می‌بخشد.

مراسم گرامیداشت روز جهانی زن با هنرنمایی گروه‌های تئاتر، رقص و پایکوبی گروهی و ترانه‌خوانی مبارزان تا حوالی غروب ادامه یافت.