علی بدرخان: اوجالان را فورا آزاد کنیم

علی بدرخان یکی از بنیان‌گذاران سینمای مصر خاطرنشان کرد، کوردها بجز وحدت داخلی راهی دیگر در اختیار ندارند و افزود:"رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان باید فورا آزاد شود."

علی بدرخان به عنوان یکی از پایه‌گذاران سینمای مصر شناخته می‌شود. علی بدرخان در مورد اتحاد و همبستگی کوردها، در مورد مسائل ملی کوردها، دلایل اختلافات داخلی، کارزار سراسری کوردها برای ارتقای مبارزه علیه حصر، اشغالگری و فاشیسم گفتوگو کرد.

علی بدرخان از نوادگان خانواده بدرخانی‌های کوردستان است. او در مورد هویت کوردی خود می‌گوید:"نام من علی بدرخان است. ما در اصل از کوردهای منطقه جزیرا بوتان می‌باشیم، کوردستانی هستیم و اهل باکور کوردستان هستیم که امروز در داخل مرزهای ترکیه محصور شده است." بدرخان به مسائل کوردها اشاره کرده و می‌گوید:"کورد ظلم‌ها بزرگی را متحمل شده‌اند. بدون شک عدم حل مسئله کورد به دلایلی برمی‌گردد که نتوانسته‌اند نتایجی را کسب کنند. دلایل بسیاری برای این ظلم وجود دارند که مربوط به فشارهای خارجی می‌باشند، اما دلیل اساسی این است که خود کورد، احزاب کوردی برای کوردها سیاست‌ورزی نمی‌کنند و متحد نشده‌اند."

"بجز اتحاد راه دیگری وجود ندارد"

بدرخان با خاطرنشان کردن اینکه هدف کوردها اتحاد ملی و اجتماعی است و افزود:"هدف ما یکی است، آنهم دستیابی کورد به حقوق خود است. منافع ملت کورد است، زندگی در سرزمین خود، با فرهنگ و زبان خود، با میراث و تاریخ خود است. این مبارزه ما را وادار می‌کند که متحد شویم و مجبوریم یکی شویم. این نیز به معنی اتحاد احزاب، نیروها و بخش‌های کوردستان است. باید احزاب، سازمان‌ها و نیروهای کورد متحد شوند و حق کورد‌ها را پس گیرند و راه آزادیخواهی را ادامه دهند."

بدرخان با خاطرنشان کردن اینکه احزاب و سازمان‌های کوردستانی باید مسائل فی‌مابین را کنار بگذارند بر لزوم توافق در رابطه با مسئله اصلی که مسئله آزادی کورد است تأکید کرد و به سیاست‌ «اختلاف بیانداز، حکومت کن» از سوی انگلیسی‌ها اشاره نمود و افزود:"برای اینکه فریب این سیاست‌ها را نخورند باید نیروهای کورد حول اتحاد ملی گردهم آیند."

"سازمان‌های بین‌الملی هر آنچه در توان دارند باید انجام دهند"

بدرخان به حصر رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان که از ٢١ سال پیش در ترکیه در زندان بسر می‌برد اشاره کرده و افزود:"آقای اوجالان تروریست نیست، علیه خلق خود هیچ جرمی مرتکب نشده است. یعنی گناهکار نیست. ایشان برای خلق خود مبارزه می‌کند. برای اتحاد و آزادی کورد و کوردستان باید اوجالان آزاد شود، زیرا مبارزه ایشان برای آزادی خلق کورد است."

علی بدرخان برای آزادی عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد خواستار گسترش مبارزات شد و با این جملات به سخنان خود پایان داد:"ما سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی را فرامی‌خوانیم، برای آزادی فوری رهبری آنچه از دستشان می‌آید باید انجام دهند."

علی بدرخان کیست؟

علی بدرخان کارگردان مصری فرزند احمد بدرخان (١٩٠٩- ١٩۶٩) روز ٢۵ آوریل ١٩۴۶ در قاهره متولد شد. علی بدرخان کارگردانی ١۴ فیلم سینمایی را در کارنامه خود دارد. این کارگردان همچنین تهیه‌‌کننده و سناریو نویس سینماست.