دارسین آمَد: آپویی‌ها در هر میدانی اشغالگران را به زانو درمی‌آورند

دارسین آمد گریلای یگان‌های زنان آزاد (یژا ستار) گفت:"نیروهای آپویی همچنانکه دشمنان را در هفتانین شکست دادند در دیگر عرصه‌ها نیز دشمن را به زانو درمی‌آورند و به پیروزی دست می‌یابند."

دارسین آمد یکی از گریلاهای یژاستار که هم اکنون در مناطق حفاظتی مدیا در سنگرهای مقاومت است در مورد ایستادگی همسنگرانش در جنگ هفتانین سخن گفت. گریلا دارسین در مورد مقاومت نیروهای گریلا گفت:"وقتی رژیم ترکیه حمله اشغالگرانه به هفتانین را آغاز کرد، قصد داشت طی چند روز کنترل تمامی منطقه را به دست گیرد. سپس با استفاده از تکنولوژی پیشرفته جنگی حملات گسترده‌ و بی‌معیاری را آغاز کردند. اما در واقع مقاومت جنگ هفتانین، مقاومت رفقای فدایی و قهرمان شهید به دشمنان نشان داد که کنترل هفتانین برای دشمن تنها و تنها خواب و خیال است.

با جنگ گریلای نوین پاسخ می‌دهیم

آغاز این مقاومت با گفته «اینجا هفتانین است» شکل گرفت. این گفته از یکسو به ما گریلاها نیرو بخشید. از سوی دیگر نیروهای رژیم اشغالگر ترکیه را ناکام گذاشت و تمامی برنامه‌های آنان را بهم ریخت. زیرا نقشه‌های آنان خنثی شد. حتی در گرماگرم جنگ شورای ملی رژیم ترک گردهم آمدند و در این مورد جلسه‌ای برگزار کردند. سربازان آنان از منطقه گریختند و روحیه‌شان بهم ریخت. مزدوران و خودفروشان کورد هم نتوانستند کاری به پیش برند. به هر شیوه‌ای دست زدند اما نتیجه‌ای کسب نکردند. همه دیدیم که چگونه تحت فشار قرار گرفته‌اند. البته این مهم با عزم و جسارت رفقا، با عشق به زندگی و ایمان به افکار و ایده‌های رهبر آپو میسر شد. آنان هر اندازه به تاکتیک‌های نوین و تکنولوژی پیشرفته جنگی متوسل شدند اما با تاکتیک‌های گریلای نوین متحمل شکست شدند.

دشمن ما عیان است

اکنون ما در میان جنگ جهانی سوم هستیم. رژیم‌های اشغالگر در کوردستان نه تنها در کوهستان‌ها بلکه در شهرها هم نقشه‌های پلیدی را علیه خلقمان به اجرا گذاشته است. از اینرو لازم است جوانان کوردستان در چارچوب کارزار آزادی به نیروهای گریلا بپیوندند و از ملت کورد دفاع کنند. دشمنان ما عیان هستند و هر کسی آنان را بخوبی می‌شناسد. بنابراین هر کسی که در کنار دشمن قرار گیرد هدف حمله نیروهای ما قرار می‌گیرد. این موضوعی شفاف و آشكار است، زیرا هدف ما محافظت از خلقمان در برابر استعمارگران است.

وحدت خلق و گریلا در جنگ خلق انقلابی میسر است

کودکان کورد در کوردستان از زندگی دوران کودکی محروم می‌شوند، این مسئله قلب همه را به درد می‌آورد. وقتی از جوانان کورد نام برده می‌شود جنگ علیه استعمارگران و نبرد با قاتلان خلق کورد به ذهن انسان متبادر می‌گردد. رهبرمان بلا سبب نگفته است :"در جوانی آغاز کردیم و با جوانان به پیروزی می‌رسیم". لازم است هر جوان کورد به این مهم واقف باشد.

با وحدت خلق و گریلا، با وحدت گریلا و زنان می‌توانیم در این مرحله تاریخی به پیروزی دست یابیم و به حصر رهبر آپو پایان دهیم. به آزادی دائمی دست یابیم. ما می‌گوییم همچنانکه نیروهای آپویی موفق شدند اشغالگران را در هفتانین به زانو درآورند، همین نیروهای آپویی توانایی آنرا دارند که نقشه‌های دشمنان را در هر عرصه‌ای خنثی کنند و به پیروزی دست یابند. مقاومت تنها راه زندگیست."