مظلوم عبدی خواستار توقف فوری نبش قبر مبارزان ی.پ.گ/ی.پ.ژ در عفرین اشغالی شد

فرمانده کل ق.س.د در بیانیه‌ای اعتراض شدید خود را به نبش قبر مبارزان شهید ی.پ.گ/ی.پ.ژ و غیرنظامیان در عفرین اشغالی از سوی رژیم فاشیست ترکیه اعلام کرد و خواستار توقف فوری اقدامات جنایتکارانه ترکیه شد.

مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) با صدور بیانیه‌ای نارضایتی شدید خود را در خصوص خارج کردن جنازه‌های مبارزان شهید ی.پ.گ/ی.پ. که در مقاومت تاریخی سال ٢٠١٨ در عفرین به خاک سپرده شده بودند اعلام کرد.

مظلوم عبدی خاطرنشان کرد که دولت جنایتکار ترکیه جنازه‌های مبارزان شهید روژاوا را از قبرها خارج کرده و آنرا به عنوان «گور جمعی» نشان داده است. بیانیه عبدی به این شرح است:"قبرهای مبارزانی که در جریان حملات اشغالگرانه از عفرین دفاع کردند و به شهادت رسیدند از سوی نیروهای اشغالگر گشوده شده و با وارونه کردن حقایق آنرا به عنوان «گور جمعی» به جهانیان نشان می‌دهند. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که این قتل‌عام را فورا متوقف کنند. برای اینکه عفرین و ساکنان آنرا از جنایت جنگی و جرایم ضدبشری مصون دارند فورا اقدام نمایند."