تک‌تیراندازان یژا ستار در متینا یک اشغالگر را به سزای اعمالش رساندند

نیروهای یژا ستار شب گذشته نظامیان اشغالگر ترک منطقه زندوره را هدف قرار دادند. در این عملیات یک نظامی ترک کشته شد.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) با صدور اطلاعیه‌ای جزئیات عملیات نیروهای گریلا و حملات اشغالگرانه رژیم ترکیه را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"در چارچوب کارزار انقلابی جنگ خابور عرصه متینا؛

روز ٣١ ژوئیه/ ٩ مرداد ساعت ١٨:۴٠ تک‌تیراندازان ما در منطقه زندوره علیه اشغالگران مستقر در تپه آزاد عملیاتی را به انجام رساندند. در این عملیات قناصه‌چی‌های یژا ستار یک اشغالگر به سزای اعمالش رسید.

روز ٢٩ ژوئیه اشغالگران با هدایت سیک قلاده سگ حامل دوربین درصدد ورود به تونل‌های جنگ بودند. این تاکتیک دشمن خنثی شد. ساعت ٢٠ روز ٣٠ ژوئیه و از ساعت ٩:٣٠ تا ٢١:١٠ روز ٣١ ژوئیه تونل‌های جنگ منطقه ورخله عرصه آواشین بمباران شدند.

ساعت ١۶ روز ٣١ ژوئیه تونل‌های جنگ منطقه تپه سور در آواشین با مواد منفجره بمباران گردید.

از ساعت ٢١ الی ٠٠:۴٠ روز ٣١ ژوئیه هلی‌کوپترهای ارتش ترک در آسمان مناطق تپه سپی، تپه سور، مروانوس، بانیستا و تابورا عربان در آواشین به گشتزنی پرداختند. از ساعت ٢١ الی ٢٢ همین روز منطقه ستونا هدف حملات هلی‌کوپترهای تهاجمی قرار گرفت.

از ساعت ٢٣ روز ٣١ ژوئیه الی ١:٠٠ روز ١ آگوست هلی‌کوپترهای تهاجمی مناطق T شکل و تپه شهید سمکو هدف حملات راکتی قرار گرفت و از ساعت ٠٠:٠٠ و ١:٣٠ روز ١ آگوست پایگاه‌های مرزی منطقه چمچو در زاپ را هدف آتش توپخانه قرار دادند.

در این حملات ارتش اشغالگر ترک هیچ آسیبی به نیروهای ما وارد نشده است."