یک کاروان پناهجویان افغان در حال خروج از وان

صحنه جالبی از یک کاروان پناهجویان افغان در وان پدیدار شده است. در اردوگاه کاروان صدها نفره که با وجود گرمای تابستان تشنه و گرسنه روانه شهرهای غرب ترکیه می‌شوند.

پس از آنکه ایالات متحده و ناتو تصمیم گرفتند نیروهای خود را از افغانستان خارج کنند، به دلیل افزایش جنگ داخلی بین طالبان و دولت افغانستان، مردم کشور خود را ترک می‌کنند و پناهنده می‌شوند. بیشتر این پناهندگان از مرز ایران به صورت قاچاق به وان و اطراف آن وارد شده‌اند.

 وان اولین ایستگاه پناهجویان افغان است و از آنجا به شهرهای غرب ترکیه راهی می‌شوند.

 چند روز پیش، کاروانی متشکل از صدها پناهجوی افغان ابتدا از مرز وان عبور کرده و سپس مرکز وان را به مقصد شهرهای غرب ترکیه ترک کردند.

 صحنه این هجوم گسترده پناهندگان در منطقه کوروباش در منطقه آرتمتان وان فیلمبرداری شده است.

به گرمای سوزان تابستان توجه نمی‌کنند

این صحنه همچنین صدها پناهنده تشنه و گرسنه در جاده را نشان می‌دهد که زیر گرمای تابستان راه می‌روند. این پناهندگان با وجود گرمای هوا روزها پیاده‌روی می‌کنند و می‌خواهند با عبور از شهرهای ترکیه به مرز اروپا برسند.

صحنه‌های این پناهجویان افغان روزانه در خط مرزی وان و بسیاری از مناطق دیگر به چشم می‌خورند.