مخالفت معترضان عراقی با دخالت ایران و ترکیه در این کشور

معترضین میدان تحریر شهر بغداد مخالف هرگونه دخالت کشورهای همسایه عراق در امور این كشور هستند.

تظاهرات ضد دولتی عراق از دو هفته‌ پیش آغاز شده و تاکنون صدها معترض از سوی نیروهای امنیتی به قتل رسید‌ه و هزاران نفر دیگر زخمی شده‌اند. معترضان همچنان میدان تحریر در بغداد را به کنترل خویش درآورده‌اند و خواهان تحقق خواسته‌های خود هستند.

غیاس جابر یکی از اداره کنندگان تظاهرات در مورد اهداف و خواسته‌های تظاهرکنندگان با خبرگزاری فرات گفتگو کرده است.

غیاس جابر در پاسخ به این پرسش که چه نیروهایی پشت تظاهرات ضد حکومتی عراق هستند گفت:"هیچ نیرویی از ما حمایت نمی‌کند، هیچ کدام از جریان‌های سیاسی نماینده خواسته‌‌های ما نیست. ما علیه تمام احزاب هستیم. ما به عنوان جوانان خود نماینده مطالبات خویش هستیم.

وی در ادامه می‌گوید: ما دانشجوییم و با هزینه خویش خیمه اعتراضی برپا کرده‌ایم. هیچ کسی از ما حمایت نمی‌کند و ما هم از هیچ کسی حمایت نمی‌خواهیم.

غیاس جابر در رابطه با مداخله کشورهای همسایه در امور عراق می‌گوید:"ما با دخالت کشورهای همسایه در امور عراق بشدت مخالفیم. به ویژه دولت‌های ایران و ترکیه و دیگر کشورها نباید در امور ما دخالت کنند."

این عضو مسئول تظاهرات میدان تحریر در ادامه می‌گوید: جایگاه عراق مناسب نیست زیرا دارای حکومتی ضعیف و ناتوان است. مسئولین این کشور به دلیل فساد گسترده و مقام و جایگاه خود شکوه عراق را از یاد برده‌اند. ما خواهان جلوگیری از هرگونه مداخله‌ کشورهای دیگر در امور عراق هستیم، حال چه در کوردستان باشد یا در جنوب عراق."