کارمند معترض، اداره‌ی دارایی معشور را به آتش کشید

کارمند معترض اداره‌ی دارایی شهرستان معشور (ماهشهر) در استان خوزستان در اعتراض به استخدام نیروهای غیر بومی در این اداره، آنرا به آتش کشید.

محسن بیرانوند، فرماندار معشور در این زمینه گفت، این فرد یک طبقه از اداره‌ی دارایی ماهشهر را به آتش کشیده است و به دلیل خسارات وارده این اداره طی روزهای آینده تعطیل خواهد بود.

بیرانوند افزود، این فرد پیشتر در چند نوبت تهدید کرده بود در صورتی که نیروهای غیر بومی در این اداره استخدام شوند، آنرا به آتش خواهد کشید.

به گفته‌ی گماشته رژیم بر فرمانداری معشور، این حادثه کشته و یا زخمی نداشته است و این کارمند معترض دستگیر و تحویل نیروی انتظامی داده شده است.

استان خوزستان علی رغم داشتن بخش زیادی از نفت ایران و منابع گسترده‌ی دیگر اما جزء فقیترین استان‌های ایران محسوب می‌شود.

رژیم ایران با مردم این منطقه بویژه اعراب با نگاه ویژه‌ی امنیتی می‌نگرد و حتی از استخدام آنها در ادارات و سایر نهادها و تاسیسات نفتی خودداری می‌کند. رویکردی که ذهنیت نژادپرستانه حاکم بر ایران را نشان می‌دهد.

استخدام نیروهای غیر بومی در این مناطق سبب اعتراض‌های مکرر مردم شده است اما رژیم ایران با پیش بردن سیاست گسترش فقر و بیکاری در میان ملیتها و خلق‌های غیر فارس ایران، خلق عرب را به شدت فقیر نگه داشته است.