اوجالان: آمریکا هیچ پروژه‌ای برای دست‌یابی به راه‌حل ندارد، کنفدرالیسم دمکراتیک تنها راه حل است

عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کوردستان سالها قبل اظهار داشته بود که تا زمانیکه گذار از ذهنیت ملت-دولت حاصل نشود، هیچ پروژه‌ای در خاورمیانه به موفقیت دست نمی‌یابد.

معرفی و ارائه طرح صلح خاورمیانه‌ای ترامپ مبنی بر ایجاد دو دولت، غیر از دولت اسرائیل و چند کشور اروپایی، هیچ کس را خرسند نساخته است. عبداله اوجالان رهبر حزب کارگران کوردستان سالها قبل اظهار داشته بود که تا زمانیکه گذار از ذهنیت ملت-دولت حاصل نشود، هیچ پروژه‌ای در خاورمیانه به موفقیت دست نمی‌یابد. هیچ پروژه‌ای نمی‌تواند خاورمیانه را از جنگ و کائوس رهایی بخشد. تنها راه حل کنفدرالیسم دمکراتیک است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه روز قبل در رابطه با حل و فصل مسائل و مناقشه بین اسرائیل-فلسطین جزئیات معامله قرن را مطرح کرد. فلسطین نیز طرح آمریکا را که غیر از اسرائیل کشور دیگری با آن موافقت نکرده بود، به شدت رد کرد. ترامپ در این طرح قدس را به عنوان پایتخت همیشگی اسرائیل معرفی نمود. قدس شرقی را نیز که به عنوان پایتخت فلسطین شناخته می‌شود به اسرائیل تقدیم نمود. اما قدسی را که به عنوان پایتخت فلسطین تقدیم می کند با ابودیس مرز مشترک دارد.

طبق معامله قرن، کشور فلسطین با مساحتی کمتر از نیمی از مساحت پیشین باقی می‌ماند و کرانه باختری رود اردن به اسرائیل اعطا می‌شود. از سوی دیگر در شرایط کنونی مناطق و شهرک‌های مسکونی که از سوی اسرائیل ساخته شده‌اند، تحت کنترل دولت اسرائیل قرار گرفته و پناهندگان و آوارگان فلسطینی نیز حق بازگشت به اسرائیل را نخواهند یافت، بلکه باید به فلسطین بازگردند. طبق این طرح صلح که ترامپ از آن تحت عنوان معامله قرن یاد می‌کند، دولت فلسطین حق ایجاد ارتش را نخواهد یافت و سازمان حماس نیز که نوار غزه را در کنترل دارد، باید خلع سلاح شود.

کنفدرالیسم دمکراتیک به عنوان راه حل

عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کوردستان که در اکتبر ۱۹۹۸ از سوریه خارج شد و در ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ به ترکیه بازگردانده شد، تلاش‌های آمریکا در رابطه با بیت‌المقدس را که خاستگاه سه دین سامی است، به عنوان تلاش‌های تحریک گرانه و بازی برای کسب برتری بر خاورمیانه معرفی می‌نماید. اوجالان دیر زمانی بود که به طرح آمریکا در خاورمیانه اشاره داشته و اظهار می‌داشت که: از طریق برنامه‌های آمریکا راه‌حل در خاورمیانه امکان پذیر نیست، بلکه راه حل در برقراری کنفدرالیسم دمکراتیک است.

اوجالان در زندان گروه F امرالی در سال ۲۰۱۲ در کتاب مسئله کورد و راه حل دمکراتیک بین‌المللی، تحلیلهای خود را برای راه‌حل مسائل خاورمیانه ارائه می‌دهد. اوجالان در بخشی از این کتاب با اشاره به طرح‌ها و سیاستهای آمریکا در خاورمیانه می‌نویسد: با این طرح‌ها هیچگونه راه حلی مقدور نیست. آمریکا بعد از سالهای ۱۹۹۰ به عنوان یکی از طرف‌های حل مسئله خاورمیانه خود را مطرح نمود، این دولت با ضمیمه‌های خود وارد خاورمیانه شد. اما پروژه خاورمیانه بزرگ هر روز مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. منطقه‌ای که کوردها در آن قرار گرفته‌اند، در موضوع خاورمیانه بزرگ از جایگاه مهمی برخوردار است. کوردها در روابط بین آمریکا و اسرائیل روز به روز واجد جایگاه استراتژیک‌تری می‌شوند. امریکا ناگزیر می‌شود که با هزینه منطقه این مسئله را به گونه‌ای که خود متصور است حل و فصل نماید. اکنون نیز وارد مقطعی شده است که بیش از پیش در رابطه با پیوندهای کورد-عرب، کورد-ایران و کورد-ترک اعمال نفوذ نماید.

شانسی برای موفقیت وجود ندارد

اوجالان در این کتاب مشخص می‌نماید که امریکا درصدد است پروژه خاورمیانه بزرگ را بازسازی نماید، اما بازسازی این پروژه نیز به حل و فصل مسئله نمی‌انجامد. اوجالان در این رابطه می‌نویسد که پروژه امریکا بر مبنای ملت-دولت استوار بوده و این مسئله به عنوان راه حل نمی‌تواند به موفقیت دست یابد. اوجالان در این رابطه نوشته بود: کنفدرالیسم دمکراتیک راه حل است. تا زمانیکه ذهنیت دولت-ملت پشت سر گذاشته نشود، هیچ پروژه‌ای در خاورمیانه نمی‌تواند به موفقیت دست یابد. امریکا با قدرت هژمون منطقه‌ای هم در ایران و هم در ترکیه به دست حزب‌الله و القاعده نبرد زمینی را به پیش می‌برد و این مسئله عمق بیشتری می‌یابد. هر آن احتمال دست زدن به کودتا از سوی طرفین بعید نبوده و وضعیت خاورمیانه را مد نظر قرار داده‌اند. اگر ذهنیت مدرنیته دمکراتیک، ملت دمکراتیک و خودمدیریتی دمکراتیک وارد مرحله اجرایی شود، وضعیت بحرانی و کائوتیک خاتمه می‌پذیرد. راه حل در پرتو مدل آزادیخواهانه و دمکراتیک ممکن می‌شود و این نیز به نوبه خود پارادایم جدیدی است.