معافیت سه ماهه‌ی عراق از تحریمهای آمریکا علیه ایران

یکی از مسئولین حکومت عراق اعلام کرد، آمریکا بمدت ۳ ماه دیگر عراق را از تحریمهای نفتی ایران معاف کرده است.

  یکی از مسئولین حکومت عراق که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد، آمریکا برای خرید انرژی ۳ ماه دیگر عراق را از تحریمهای علیه ایران معاف کرده است. همچنین اعلام شد، بغداد و واشنگتون برای تمدید معافیتها مذاکراتی طولانی را انجام دادەاند.

  این معافیت‌ها برای حکومت عراق بسیار حائز اهمیت است. مسئولین عراق نگرانند با افزایش گرما و مصرف برق باری دیگر موجی از اعتراضات شکل بگیرند.

  عراق برای ادارەی نیروگاههای خود به برق و گاز ایران نیاز دارد. در شرایط معمول در طول روز چند ساعتی برق قطع میشود. زیرساختهای برق عراق قدیمی هستند و قادر به تامین نیازها نیستند. طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، ۴۰ درصد از برق تولید شده عراق در نتیجەی کابلهای فرسوده به هدر میرود.