باران بریتان: دولت ایران فاصله‌ای کیهانی با دیپلماسی در خارج و دمکراسی در داخل دارد

... ماهیت و فلسفه‌ی وجودی مجمع عمومی سازمان ملل هیچ پیوند و ارتباطی با مشکلات و معضلات خلق‌ها ندارد ...

   عضو مجلس «پژاک» به ارزیابی هفتاد وچهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل و سیاست‌های رژیم ایران در منطقه پرداخت.

   باران بریتان عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان «پژاک» در برنامه‌ی هفتگی خط سوم از شبکه‌ی تلویزیونی آرین گفت: مجمع عمومی سازمان ملل و تمامی نهادهای وابسته بدان در سراسر جهان توان چاره‌یابی مشکلات و معضلات خلق‌ها را ندارند. مذاکره‌ی احتمالی میان دولت آمریکا و رژیم استعمارگر ایران و میانجگری‌ اروپا هیچ ارتباطی با مسایل و معضلات خلقهای ایران نداشته و نخواهد داشت.

​​​​​​​   بریتان در ابتدا گفت: ماهیت و فلسفه‌ی وجودی مجمع عمومی سازمان ملل هیچ پیوند و ارتباطی با مشکلات و معضلات خلق‌ها در سراسر جهان ندارد. این نهاد در واقع به مانند هفتاد و سه مجمع عمومی ماقبل هیچ مکانیزم اجرایی ندارد. تنها در راستای پیشبرد سیاست‌ها و اهداف تعیین شده‌ی دولت‌هایی که در جنگ جهانی دوم به پیروزی رسیدند، فعالیت می‌نماید. در حال حاضر بخش عظیمی از نهادهایی که به سازمان‌های دولتی وابسته می‌باشند و در راس آنها سازمان ملل نقش و کارکرد خود را به دلیل بحران‌های موجود نظام سرمایه‌داری از دست داده‌اند. این نهادها توان چاره‌یابی مشکلات و معضلات خلق‌ها در سراسر جهان را ندارند.

​​​​​​​   وی در ادامه افزود: تابلوی خاورمیانه در وضعیت کنونی با توجه به سیاست‌های نیروهای هژمونیک و دولت‌-ملت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، خاورمیانه را با بحران‌های عمیق‌تری مواجه می‌سازد. جنگهای نیابتی و کنترل شده فاز نوینی به خود می‌گیرد. بحران‌ها عمیق‌تر و جنگ‌ها دامن‌گستر خواهند شد.

​​​​​​​   بریتان اظهار نمود: یکی از کشورهایی که در عمیق‌تر شدن بحران و جنگ‌ در منطقه نقش اساسی را ایفا می‌کند، رژیم استعمارگر ایران می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران بیشتر از سه ‌دهه‌ است که سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در برخی از کشورهای منطقه نموده است. جنگ‌هایی که در یمن، عراق، سوریه و…اتفاق افتاده را بایستی تا حدودی نتیجه‌ی این رویکرد ارزیابی نمود. استراتژی بنیان‌نهادن نیروهای اخلال‌گر در منطقه که مجری مطالبات ایران باشند، اشاعه‌ی تفکر و ذهنیت شیعه‌گرایی در منطقه با هدف افزایش هژمونی در منطقه‌، عمیق‌تر شدن اختلافات با عربستان نیز از نتایج همین رویکرد می‌باشند.

​​​​​​​   عضو مجلس پژاک در ادامه گفت: ۴۰ سال است که میان دولت آمریکا و رژیم ایران هیچ اعتمادی وجود ندارد تا زمینه‌ی لازم برای مذاکرات میان آمریکا و رژیم ایران ایجاد شود. البته این به معنای نبود مذاکرات در مقاطع گذشته نیست. رژیم ایران در مرحله‌ی کنونی خواهان تدوام وضعیت تنش تا  انتخابات آمریکا در سال ۲۰۲۰ است. به احتمال زیاد تنش‌ها و بحران‌ها ژرف‌تر هم خواهند شد. رژیم ایران با سیاست‌های خود خواهان تنش‌ها‌آلودکردن وضعیت موجود تا مرز جنگ است و البته نه خود جنگ.  رژیم ایران به هیچ وجه خواهان شرکت در مذاکراتی نیست که نشات‌گرفته از موضع ضعف باشد.

​​​​​​​   بریتان اظهار نمود: رژیم ایران خواهان مذاکره با آمریکا است اما تمام تلاشش بر این است که در موضع ضعف این مذاکرات صورت نپذیرد. آمریکا و اروپا خواهان تحدید هژمونی رژیم ایران در منطقه، تضعیف فعالیت‌های موشکی ایران و ایجاد ایرانی اهلی و رام‌شده‌ هستند.

​​​​​​​   بریتان گفت: خامنه‌ای به خوبی می‌داند که مذاکرات در شرایط کنونی به مانند جام زهری می‌باشد که می‌تواند رژیم را در ورطه‌ی نابودی قرار دهد. این در حالیست که اصرار بر وضعیت موجود هم می‌تواند برای جمهوری اسلامی گران تمام  شود.

​​​​​​​   بریتان به گفته‌ی روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر دمکراسی در داخل و دیپلماسی در خارج اشاره و خاطرنشان ساخت: گنجایش و ظرفیت گشایش دمکراتیک در دولت ایران در حد صفر می‌باشد. دولت ایران به هیچ وجه ظرفیت تغییرات دمکراتیک را ندارد. رژیم استعمارگر ایران تمامی فرصت‌ها جهت گشایش دمکراتیک را از دست داده است. در شرایط کنونی تمامی درهای دیپلماسی در منطقه بر ایران به جز ترکیه و عراق و البته نه کلیت عراق بسته شده است. آخرین بیانیه تروئیکای اروپایی نیز تیر خلاصی بر پیکر بی‌جان برجام بود. در کل سیاست خارجی دولت ایران دچار فروپاشی بسیار جدی شده است. واقعیت دولت ایران در شرایط کنونی فاصله‌ای کیهانی با دیپلماسی در خارج و دمکراسی در داخل دارد.

​​​​​​​   وی در ادامه خاطرنشان ساخت: بدانیم که حتی اگر قرار باشد مذاکره‌ای هم صورت پذیرد، در راستای چاره‌یابی بحران‌های موجود در داخل ایران که خلق‌ها با آن روبرو هستند، نخواهد بود. از سوی دیگر خلق‌ها و جنبش‌های آزادیخواه و در کل اپوزسیون‌ به هیچ وجه نبایستی چشم‌انتظار حمله احتمالی آمریکا و تغییرات خیالی مترتب بر آن باشند. انتظار تغییروتحول در داخل از سوی خود رژیم هم آب در هاون کوبیدن خواهد بود. بنابراین اصل اساسی اتکای بر توان ذاتی خودمان خواهد بود.

استراتژی خط سوم از لحاظ سیاسی و ایدوئولوژیک پیروزی را به ارمغان می‌آورد

​​​​​​​   بریتان در ادامه افزود: در برخی موارد دولت ترکیه و دولت ایران بخصوص در مورد سوریه به یکدیگر نیاز دارند. اصرار بر وضعیت عدم چاره‌یابی مسایل در سوریه با توجه به شرایطی که ترکیه و ایران در آن به سر می‌برند هیچ نتیجه‌ای دربرنخواهد داشت.  از سوی دیگر اصرار بر وضیعت کنونی و پیشبرد سیاست‌های کنونی و محافظه‌کاری از سوی هر دو دولت در داخل هم هیچ نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. در شرایط کنونی با توجه‌ به بحران‌هایی که هر دولت با آنها دست به گریبانند، هیچ نیرو و توانی در مقابل خلق کورد و تغییرات دمکراتیک در سوریه و روژاوا را نخواهند داشت. تدوین قانون اساسی بدون لحاظ قرار دادن خلق کورد و خلق‌های سوریه هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. در سوریه بدون مدنظر دادن خلق‌ کورد نه جنگ، نه صلح و نه قانون اساسی به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

​​​​​​​   باران بریتان عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان پژاک در پایان برنامه‌ی خط سوم خاطر نشان ساخت: خلق کورد باید بر موضع خط سوم اصرار ورزد. استراتژی خط سوم از لحاظ سیاسی و ایدوئولوژیک پیروزی را به ارمغان می‌آورد. اراده و اتکا به نیروی ذاتی اهداف را تحقق می‌بخشد. اصرار بر خط سوم روژاوای دمکراتیک و آزاد را به ارمغان آورده است.