جنگ اردوغان علیه ملت کورد، نشاندهنده نژاد پرستی اوست

مصطفی بکری نویسنده، روزنامه‌نگار و عضو مجلس مصر اظهار داشت که جنگ اردوغان علیه ملت کورد مایه شرمساری است، زیرا این جنگ، جنگی نژادی است و تنگ نظری نژادپرستانه وی را به نمایش می‌گذارد.

مصطفی بکری نویسنده، روزنامه‌نگار و عضو مجلس مصر در گفتگویی با آژانس خبری هاوار اعلام نمود که رئیس جمهوری ترکیه هر اندازه که بیشتر به سوی سرنگونی گام برمی‌دارد دولتهای اروپایی را با مسئله پناهندگان مواجه کرده و امیدوار است که این رویکرد وی را نجات دهد.

مصطفی بکری سیاستهای نژاد پرستانه دولت ترک و اردوغان و کشتار جمعی اقلیتها ملی را محکوم کرده و اظهار داشت: من لایحه‌ای را به پارلمان مصر تقدیم کرده‌ام که دولت مصر را موظف می‌نماید قتلعام ارامنه را به رسمیت بشناسد. ۳۳۴ مشاور مصری این لایحه را امضا کرده‌اند.

مصطفی بکری نویسنده، روزنامه‌نگار و عضو مجلس مصر در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت که جنگ اردوغان علیه خلق کورد مایه شرمساری است، زیرا جنگی نژادی را ادامه میدهد و این رویکرد وی تنگ نظریهای نژادی وی را به نمایش می‌گذارد.