هدف قرار دادن دو هواپیمای اکتشافی ترک در لیبی

ارتش میهنی لیبی دو هواپیمای اکتشافی دولت ترک را هدف قرار داده و نیروهای این کشور حمله‌ای را در جبهه ضرایه درهم شکستند

نیروهای دفاع هوایی ارتش میهنی لیبی اعلام کردند که ۲ هواپیمای اکتشافی دولت ترک را سرنگون کرده‌اند. نخستین هواپیما  بر فراز آسمان عقبه بن نایف و دومین هواپیمای اکتشافی نیز بر فراز آسمان هین ضرایه ساقط شده است.

احمد المسماری سخنگوی ارتش میهنی سوریه روز گذشته اعلام کرد که یگانهای مسلح لیبی، حمله حکومت الوفاق را با همکاری گروه‌های مزدور سوری که از سلاح‌های ترکی برخوردار بودند، در هم شکسته‌اند. المسماری همچنین اعلام کرد که رئیس اتاق عملیات اجدابیه و رئیس عملیات نظامی تایید کرد که سه وسیله نقلیه نظامی مملو از مهمات نظامی نیز نابود شده و بیش از ۱۵ تروریست کشته شده‌اند.

المسماری خاطرنشان ساخت که یکی از افراد کشته شده تروریست شناخته شده‌ای تحت عنوان «عبدالحکیم الزین» است. نامبرده پیش از قتل فرماندهی گروهی تحت عنوان ۴۲ راهزن را بر عهده داشت.