آلبوم آپو نوروزه منتشر شد

آلبوم "آپو نوروزه" توسط گروه جودی آماده و منتشر شد که این آلبوم به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تقدیم شده است.

آلبوم "آپو نوروزه" مدت زیادی است که توسط گروه جودی برایش کار می شود و نتیجه یک تلاش گروهی است که امروز منتشر شد.

برای تهیه آلبوم "آپو نوروزه"، از نویسندگان و روشنفکران و هنرمندان روژآوا، اروپا، روژهلات و باشور کوردستان نظرخواهی شده و از ایدەهای آنها استفاده شده است.

هر یک از اشعار هر بخش آلبوم، کار یک هنرمند است. این آلبوم در استودیوی اورکیش در عامودا ضبط شده است. شعر آهنگ "آپو نوروزه" از عدنان ابراهیم است، موزیک آن نیز توسط شوان جزیری و باران دلبهار تنظیم شده است.

در آلبوم "آپو نوروزه" این آهنگها وجود دارند: چیای جودی، چیا در دشت کردی، کوه گوزل، چوپی گووند، مژده آزادی، داستان ایزدخان، آواشین، پهلوانان بوتان، مامز و هو رشو، دارا در هوم.