از پایگلان به صفوف گریلا پیوست

 زمانی که در مورد فلسفه رهبر را با سخن می‌گفت چشم‌هایش پر از اشک می‌شد. گریلا روژدا به دلیل ظلم و فشارهای جامعه به دلیل زن بودن، به کوهستان‌های آزاد روی آورده است.

 گریلا روژدا آپوچی دختری هورامی است که در روستای پایگلان از توابع سولاوا متولد شده است. وی در سنین کودکی مجبور به ازدواج شده است. همیشه تحت فشار شکنجه و خشونت قرار گرفته است، همیشه از خود می‌پرسید، مگر نمی‌گویند در هورامان زن را مقدس می‌بینند؟ پس این تقدس کجاست؟ ارزش‌ و معیارهای دوره نئولتیک برای مدتی طولانی وجود داشته‌اند اما چرا در این عصر تا این حد علیه زنان ناحقی می‌شود؟ چرا همیشه زن در درجه دوم دیده می‌شود؟

گریلا روژدا که همیشه در حال تحقیق و پرسش و جستجو بود جنبش آزادی به رهبری عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد را شناخت، گریلاها را شناخت و تصمیم گرفت به صفوف گریلا بپیوندد.

 احساس گریلا روژدا برای جنبش آزادی این‌گونه است، "انسان در میان نیروهای گریلا بیشتر استعداد و توانایی‌های خود را می‌شناسد و می‌بیند. در مورد خودشناسی جنبش رهبری عمیق‌ترین فلسفه است. انسان را هوشیار و آگاه می‌کند و به او می‌فهماند که با چه سیستمی روبرو است. درک و دیدن رفاقت در جنبش رهبری دارای معنای فلسفی متفاوتی است، در حقیقت مانند زنده شدن همه ارزش‌ها است و پیش می‌رود. برای مثال شراکت، رفاقت، زندگی کومینال و به طور خلاصه معنویت و ارزش‌ها و این دسته واژه‌ها و معانی را زنده می‌کند. در حقیقت جنبش آپویی تاکنون با نیروی قدرتمند رفاقت میان نیروهایش و میان رفقا سرپا مانده است."

گریلا روژدا می‌گوید، پیشتر در هورامان زنان مقدس دیده می‌شدند اما پس از آن که سیستم مدرنیته‌ی کاپیتالیسم و به ویژه سیستم شریعت وارد هورامان شد وضعیت و جایگاه زنان بسیار تغییر کرد. وی می‌گوید،"بیشتر در هورامان زنان احترام بسیاری داشتند، زن مانند آفریننده و به وجود آورنده‌ی زندگی دیده می‌شد و از این لحاظ مقدس بود اما اکنون نمی‌توان در مورد آن گوهر سخن گفت. قدیمی‌ترین و کهن‌ترین ارزش‌های کورد بودن در هورامان یافته شده است و به همان نیز شناخته می‌شود.  اکنون نیز بسیار در تلاش است تا با آن فرهنگ خود را حفظ کند اما باید این تلاش‌ها تغییر کند و به تلاشی علمی مبدل شوند و بسیار بیشتر از زمان کنونی رشد کند. به ویژه برای آن که در مورد مسئله زن تغییراتی ایجاد شود باید تلاش‌های خود را بسیار افزایش دهند. در هورامان دوشادوش سیستم مدرنیته ی کاپیتالیسم، قوانین شریعت نیز تحمیل شده است و اینها هر دو با هم نقش بدی در مقابل زن ایفا کرده‌اند."

گریلا روژدا در ادامه‌ی سخنانش گفت،"من این جهان را پیدا کردم و می‌خواستم با اراده و روحیه‌ی خود به مسیر ادامه بدهم، تصمیم بگیرم و زندگی کنم."

گریلا روژدا درباره‌ی جنبش آپویی گفت،"زنی که بر اساس قوانین شریعت زندگی کند از همه حقوق اصلی خود محروم می‌شود. ما هم ناچار بودیم بر اساس آن قوانین زندگی کنیم، من در سنین کودکی مجبور به ازدواج شدم، خشونت و شکنجه‌ی بسیاری در مقابل من انجام شد و به همین دلیل به دنبال جایی می‌گشتم که در انجا فکر آزاد وجود داشته باشد تا در آنجا با اراده‌ی خودم زندگی کنم.  من به دنبال جایی می‌گشتم که در آنجا بتوانم نفس بکشم و در نهایت آنجا را در میان جنبش آپویی پیدا کردم."

گریلا روژدا همچنین گفت، "زمانی که با فلسفه‌ی رهبری و جنبش آزادی از نزدیک آشنا شدم، بسیار عمیق‌تر و بیشتر برایم روشن شد که چه بر سر ما آورده‌اند. در میان جنبش آپویی به ویژه در میان زنان بسیار تحت تاثیر شجاعت، مشارکت و رفاقت آنها قرار گرفتم و آنها نیز بسیار بر جامعه تاثیر می‌گذارند. برای آن که شجاعت زنان هورامی  دوباره به شیوه‌ای علمی و عملی و سازمان یافته آشکار شود باید در راه شجاعت قدم بردارند و در آن شرکت کنند، چون باید این ارزش‌ها در هورامان که گم شده‌اند دوباره زنده شوند و این هم وظیفه‌ای تاریخی است. این جنبش جای بزرگترین مبارزات علیه سیستم کاپیتالیستی و علیه سیستم تحمیل شده‌ی شریعت است، به همین دلیل باید کتاب‌ها و و آثار رهبر آپو بیشتر مطالعه شوند و در مورد آنها تحقیق شود و پیوستن به صفوف گریلا افزایش یابد."

وی در پایان سخنانش از صدها و هزاران دختر و زن هورامی که مانند خود او تحت ستم مردسالاری هستند، درخواست نمود تا خود را با فلسفه عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد آشنا کنند.