حاکم زاملی: ترکیه و ایران مانند اسرائیل می‌خواهند ما را بکشند

معاون دوم رئیس مجلس عراق، سیاست‌های ایران و ترکیه در مسئله آب در مقابل عراق را به مشابه اسراییل دانسته و می‌گوید:"قانون جرم‌انگاری عادی نمودن ارتباط با اسرائیل به آن دلیل بود که اسرائیل می‌خواهد ما را بکشد، اکنون نیز ایران و ترکیه به همان شیوه کار می‌کنند

حاکم زاملی، معاون دوم رییس شورای نمایندگان عراق در مصاحبه‌ای با تلویزیون در رابطه با پرونده آب می‌گوید:"ترکیه فقط ۲۰ درصد آب رودخانه‌های دجله و فرات را به عراق می‌دهد، ایران نیز راهرو رودخانه‌های داخل خاک خود را تغییر داده و فقط ۱ میلیارد مترمکعب آب به عراق می‌دهد. این نیز در سایه سکوت  حکومت عراق است."

زاملی همچنین اعلام نمود که تهران و آنکارا پاسخ درخواست‌های بغداد برای انجام جلسه‌ای مشترک در رابطه با پرونده آب را نمی‌دهند، این در حالی است که حجم بازرگانی سالیانه عراق با ترکیه ۲۰ میلیارد و با ایران ۱۶ میلیارد دلار است.

زاملی همچنین سیاست‌های ترکیه و ایران در مقابل عراق را با اسرائیل مقایسه کرده و می‌گوید:"هدف از قانونی که اخیراً در رابطه با عادی‌سازی ارتباط با اسرائیل تصویب‌شده است، به آن دلیل بود که می‌خواستند ما را بکشند و اکنون ترکیه و ایران نیز ما را می‌کشند. پس منتظر چه چیزی هستید؟ ارتباط با آن‌ها را نیز جرم معرفی کنید."

وی همچنین تاکید کرد: مجلس نمایندگان به پایان دادن به جنگ آب رای می‌دهد و هیچ‌کس نیز با آن مخالفتی ندارد.