عملیات سرکوب سیاسی در ازمیر: افراد زیادی دستگیر شدند

پلیس ترکیه در ازمیر عملیات قلع و قمع سیاسی را آغاز کرده و افراد زیادی را دستگیر نمود.

صبح امروز در ازمیر پلیس به تعداد زیادی از منازل شهروندان یورش برد.

در این عملیات گولیزار سانجاک، حسین چلبی، صالح منتاش، جهان منتاش، اوغور نارین، اردال گزیجی و شمار دیگری دستگیر شدند.

دستگیرشدگان به مدیریت پلیس ازمیر در منطقه چانکای منتقل شدەاند.