نیمی از جوانان عراقی آلوده به مواد مخدر شده‌اند

شورای عالی دادگستری عراق اعلام کرد، حدود ۵۰ درصد از جوانان عراقی به مواد مخدر آلوده شده‌اند و علت اصلی این امر را  نامساعد بودن وضعیت اقتصادی دانست.

امروز شورای عالی دادگستری عراق طی بیانیه‌ای اعلام کرد، اعتیاد جوانان به مواد مخدر به صورت قابل توجهی در حال افزایش است.

در این بیانیه که توسط نبیل طائی قاضی دادگاه تحقیقات بابل خوانده شده است آمده است؛"درصد اعتیاد جوانان به مواد مخدر به حدود ۵۰ درصد رسیده است. اما این آمار به صورت رسمی اعلام نشده است."

در این بیانیه همچنین آمده است؛"وضعیت به گونه‌ای است که فروشندگان مواد مخدر در هر جایی حضور دارند، اما حدود ۷۰ درصد از کسانی که به مواد مخدر آلوده شده‌اند، در مناطق فقیرنشین زندگی می‌کنند که علیرغم فقر، با چندین مشکل و مسئله‌ی اجتماعی دیگر مواجه هستند."

این قاضی همچنین اعلام کرده است؛"از علل اصلی آلودگی جوانان به مواد مخدر فقر و بیکاری است."

در این بیانیه همچنین آمده است؛"کسانی که به مواد مخدر آلوده شده‌اند فقط مردان نیستند، بلکه زنان نیز به صورت قابل توجهی به مواد مخدر آلوده شده اند."

این در حالی است که تعدادی از کارشناسان این زمینه، عراق را به عنوان مسیر انتقال مواد مخدر از ایران و افغانستان به اروپا و کشورهای خلیج توصیف می‌کنند.