پیام شادباش حزب آزادی مزوپوتامیا به مناسبت عید زگموک

حزب آزادی مزوپوتامیا در پیامی عید زگموک را تبریک گفت و اعلام داشته است:"اگر از ۶٧٧١ سال پیش عید ١ آوریل/ آکیتو (زگموک) گرامی داشته می‌شود بدین معنیست امیدی وجود دارد که تاریخ و امروز ما را بهم می‌رساند."

حزب آزادی مزوپوتامیا (MOP) در پیامی کتبی عید زگموک را شادباش گفته و خواست این عید به دمکراسی، برابری و آزادی بیانجامد.

در پیام شادباش MOP آمده است که امیدواریم عید زگموک به زندگی مشترک و دمکراسی خلق‌های آسوری، سریانی، کلدانیان و خلق‌های دیگر روشنایی بخشد و مایه فروپاشی همه دیکتاتورها، کهنه‌پرستی، نژادپرستی و فاشیسم گشته و ملت‌ها به آزادی دست یابند.

در ادامه پیام شادباش حزب آزادی مزوپوتامیا آمده است که :"در این سرزمین‌ها که تاریخ بشریت رقم خورده است اگر از ۶٧٧١ سال پیش عید آکیتو گرامی داشته می‌شود بدین معنیست امیدی وجود دارد که تاریخ و امروز ما را بهم می‌رساند... با این امید عید ١ آوریل/ آکیتو را به انسانیت شادباش می‌گوییم!"

شایان ذکر است که عید زگموک (آکیتو) جشن سال نو بابل است که همه ساله از آغاز تا دهم ماه نیسان (آوریل)، نخستین ماه بهاری در گاه‌شماری بابلی با رسم‌ها و تشریفات خاص برگزار می‌شود.