رایزنی هیئت حزب دمکراتیک خلق‌ها با سیاستمداران و روشنفکران مصر

تعدادی از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) به ریاست مدحت سنجار ریاست مشترک این حزب با نمایندگان احزاب سیاسی، اساتید و گزارشگران مصر به صورت مجازی جلسه‌ای برگزار نمودند.

 هیئتی از گردانندگان ه.د.پ که مدحت سنجار ریاست مشترک ه.د.پ  نیز در میان آنها حضور داشت و شامل تولای هاتیم اوغیولاری اروچ و گلستان کوچ‌ایگیت سخنگوی مشترک شورای خاورمیانه ه.د.پ و برکت کار بود، همراه با نمایندگان احزاب سیاسی، اساتید و گزارشگران مصر به شیوه‌ی آنلاین جلسه‌ای برگزار نمودند.

سنجار در این نشست مجازی با اشاره به افزایش جنگ، خشونت و فقر وضعیت موجود خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد ارزیابی قرار داد.

 سنجار در مورد پیشنهادات ه.د.پ برای ایجاد صلح و دمکراسی صحبت کرد و همچنین گفت، آنها تلاش خواهند کرد تا با احزاب خاورمیانه، شمال آفریقا و همچنین خلق‌های سرکوب شده خط مبارزات مشترک ایجاد نمایند و فقط صلح و دمکراسی می‌تواند منطقه را به پیش برد.