سیاستمداران عراق: پ.ک.ک باید از لیست ترور خارج شود

مفسرین سیاسی عراق بر ضرورت ادامه‌ی کمپین‌های اطلاع‌رسانی برای خارج کردن پ.ک.ک از لیست ترور می‌گویند، پ.ک.ک حزبی است بر اساس تفکر سازماندهی تاسیس شده و نمایندگی صدای کورد و دفاع از حقوق بشر را بر عهده دارد.

در چهارچوب کمپین‌ها برای خارج کردن پ.ک.ک از لیست ترور و همچنین آغاز هشتگ برای خارج نمودن پ.ک.ک از لیست ترور که از ۲۰۰ هزار عبور کرده است، مفسرین سیاسی عراق نیز ضروری می‌دانند که پ.ک.ک را از لیست خارج کرده و تلاش‌ها در این راستا ادامه پیدا کند.

کاظم حاج مفسر سیاسی به روژ‌نیوز گفت؛"خارج کردن پ.ک.ک از لیست ترور خدمت به صلح و آشتی در منطقه است، چون پ.ک.ک ده‌ها سال است از مسئله کورد دفاع کرده و مدافع حقوق انسان‌هاست. به همین دلیل به جای جنگ و اختلافات در ترکیه خواهان دیالوگ و درک متقابل است."

این مفسر سیاسی همچنین گفت:"پ.ک.ک یک سیستم فکری است که به عدالت و برابری و دفاع از حقوق بشر معتقد است و همچنین بر اساس میهن‌دوستی و دیالوگ معتقد است و نباید در لیست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی قرار گیرد."

همچنین علی صاحب مفسر سیاسی عراق به روژ نیز گفت:"باید کمپین‌های اطلاع‌رسانی برای وارد کردن فشار بر کشورهای اتحادیه اروپا برای خارج کردن پ.ک.ک از لیست ترور ادامه داشته باشند."

وی همچنین گفت:"پ.ک.ک خواستار مذاکره با گروه‌های مخالف است، اما ترکیه این را رد کرده و عملیات‌های نظامی علیه خلق کورد را آغاز نموده و به همین دلیل صدها شهروند غیرنظامی را به قتل رساند و همچنین روستاها و مزارع و زمین‌های کشاورزی و باغ های اقلیم کوردستان را اشغال کرده است."

وی همچنین تاکید کرد:"نمی‌توان پ.ک.ک را با سازمان‌های تروریستی شناخته شده یکسان دانست، چون پ.ک.ک بر اساس تفکر سازمان‌یافته تاسیس شده و نمایندگی صدای کورد را برعهده داشته و از حقوق بشر دفاع می‌کند."

وی همچنین می‌گوید:"بیشتر اعضای حزب کارگران کوردستان از اقشار روشنفکر، نویسندگان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و اساتید دانشگاه هستند و به همین دلیل باید سایر کشورها با دیدی مثبت به آن بنگرند."