تشییع پیکر آنتر درسیم در مراسمی شایسته در قامشلو

آنتر درسیم انقلابی کورد که در پی عارضه قلبی در روژاوا به شهادت رسیده بود در مراسمی شایسته به خاک سپرده شد.

آنتر درسیم روز ١١ نوامبر/ ٢٠ آبان در پی سکته قلبی در روژاوای کوردستان به شهادت رسیده بود در مراسمی باشکوه به خاک سپرده شد.

هزاران نفر از طیف‌های مختلف کورد، عرب و سریانی در این مراسم در شهر قامشلو گردهم آمده بودند.

اعضای مدیریت اداره خودگردان شمال و شرق سوریه از اقلیم‌ جزیره، مسئولین مجلس سوریه دمکراتیک و احزاب سیاسی در تشییع پیکر آنتر درسیم شرکت کردند.

پیکر شهید از سوی جمع کثیری از خلق بسوی آرامگاه شهیدان دلیل ساروخان تشییع شد. مادران نیز تصاویر شهید آنتر درسیم را در دست گرفته و کاروان حامل پیکر را همراهی کردند.  

هزاران نفر در آرامستان شهید دلیل ساروخان با سردادن شعار «شهدا زنده‌اند» از پیکر شهید آنتر استقبال کردند. با رسیدن پیکر شهید ابتدا یک دقیقه سکوت اعلام شد و در ادامه خانواده شهید حسین عبید در قدردانی از مبارزات شهید آنتر سخنانی ایراد کردند. خانواده شهید عبید گفت:"برای اینکه ما سزاوار شهید آنتر باشیم، باید مبارزه کنیم. ما به مبارزات وی و خانواده افتخار می‌کنیم. ما پیکر مبارزی را تشییع می‌کنیم که ده‌ها سال در هر چهاربخش کوردستان تلاش نموده است و پیمان می‌بندیم که راه وی را ادامه دهیم."

زلال جگر ریاست مشترک جنبش جامعه دمکراتیک در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان گفت:"با آغاز انقلاب در کوردستان آنتر درسیم از اروپا به میهن‌ بازگشت و در خدمت به خلقش هیچ تردیدی به دل راه نداد. از خانواده خود دست کشید و به خانواده بزرگ خلق پیوست. به همین دلیل دائما می‌گفت اگر خانواده بزرگ به آزادی دست نیابد آزادی خانواده شخصی ممکن نیست."

در ادامه ریوین شیخموس از اعضای مجلس خانواده شهدا وصیت شهید آنتر درسیم را قرائت کرده و به خانواده شهید تقدیم نمود.

در پایان پیکر شهید آنتر در میان هلهله مادران و شعار خلق به خاک سپرده شد.