احمد کاراموس: در صورتیکه اتحاد ایجاد شود کوردستان می‌تواند به یک موقعیت سیاسی دست پیدا کند

احمد کاراموس ریاست مشترک کنگره ملی کوردستان اعلام نمود که غیر از پارت دمکرات کوردستان، تمام احزاب دیگر می‌توانند به فعالیت‌هایی که در راستای اتحاد ملی صورت می‌گیرد، بپیوندند.

احمد کاراموس ریاست مشترک کنگره ملی کوردستان، تلاش‌های صورت گرفته برای اتحاد ملی، تنش بین احزاب و سازمان‌های کورد در منطقه کوردستان فدرال، موانع پیش رو برای دست‌یابی به اتحاد ملی و مطالبات کوردی را با آژانس خبری مزوپوتامیا مورد بحث و بررسی قرار داد. کاراموس در این گفتگو اظهار داشت که در صورتیکه اتحاد بین کورد ایجاد شود، منافع کوردستان حفظ و کوردستان به موقعیت سیاسی دست خواهد بافت.

کاراموس در این گفتگو اظهار داشت که از روز نخستین که کنگره ملی کوردستان ایجاد شده است تا موقعیت کنونی که ۲۲ سال است، تلاش‌های کنگره ملی بدون وقفه ادامه داشته است، اما دو سال است که به دلیل شیوع پاندمی تلاش‌های آنها به شیوه‌های دیگری ادامه یافته است. از طرف دیگر اخیرا خواست‌ها و اصرار کوردها برای دست‌یابی به آزادی نیز افزایش یافته و همزمان با آن، تهدیدها، فشارها و سرکوب و حمله به کورد نیز ادامه داشته است.

در این باره کاراموس اظهار داشت که ما در هر چهار بخش کوردستان در امور سیاسی، زبانی، آموزش و دیپلماسی تلاش‌های خود را ادامه می‌دهیم. یکی از تلاش‌های اصلی ما در کنگره ملی کوردستان دست‌یابی به اتحاد ملی بوده است. در این باره برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای داریم. هیاتهای ایجاد شده از سوی ما در هر چهار بخش کوردستان و دیدارها با احزاب و نهادهای کوردستانی همچنان ادامه دارند.

اتحاد ملی

کاراموس در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که در دو سال اخیر برای دست‌یابی به اتحاد ملی با بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای سیاسی کوردی دیدار به عمل آمده است. افرادی که در کمیته‌های عالی کنگره ملی کوردستان جا گرفته‌اند، در جنوب کوردستان و روژآوا تلاش‌های خود را ادامه می‌دهند. هم اکنون هم در جنوب کوردستان مرحله حساسی در جریان است که می‌توان آن را مرحله جنگ داخلی نام گذاشت. به همین دلیل ما بیشتر فعالیتهای خود را در بر این بخش متمرکز کرده‌ایم. ترکیه نیز با حمایت دولت‌های دیگر تلاش می‌کند تا اتحاد ملی کورد را از میان بردارد، عملیات گسترده را علیه کورد سازماندهی کرده و تلاش‌های خود را برای اشغالگری ادامه بدهد. برای ممانعت از این تلاش‌های اشغالگرانه، ما بین نیروهای کوردستانی تلاش می‌کنیم که اتحاد قدرتمندی را ایجاد کنیم. غیر از یک حزب، تمام احزاب نسبت به تلاش‌های ما نگاه مثبتی دارند. تنها پارت دمکرات کوردستان است که از این تلاش‌ها حمایت نمی‌کند. علیرغم تمام تلاش‌های ما، درخواست‌های ما را برای دیدار رد کرده و در این باره سکوت کرده است. دیدارهایی صورت گرفته‌اند، اما دستاوردی نداشته است و به مبارزات کنگره ملی نمی‌پیوندد. در جنوب کوردستان غیر از پارت دمکرات کوردستان ما با تمام احزاب و  سازمان‌ها برای دست‌یابی با اتحاد ملی در تماس هستیم. امیدواریم که پارت دمکرات کوردستان نیز به تلاش‌های ما بپیوندد.

کاراموس در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری مزوپوتامیا اظهار داشت که بیشترین تلاش خود را بر منطقه جنوب کوردستان متمرکز کرده‌اند، زیرا در این منطقه بیشترین نیاز به اتحاد وجود دارد. ما به عنوان کنگره ملی کوردستان برای ایجاد اتحاد ملی اصرار داشته و این موضوع همیشه در دستور کار ما قرار دارد. تا زمانیکه این اتحاد کسب نشود، تلاش‌های ما نیز در این رابطه ادامه پیدا می‌کنند.

موانع دست‌یابی به اتحاد ملی

کاراموس در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری مزوپوتامیا اظهار داشت که یکی از فاکتورهایی که اجازه نمی‌دهد اتحاد ملی صورت بگیرد، این است که در هر چهار بخش کوردستان بسیاری از احزاب کوردستانی در چارچوبی کوردستانی فکر نمی‌کنند. وی ضمن اشاره به شمال کوردستان که بیشترین تلاش آن برای دست‌یابی به آزادی و اتحاد ملی کورد است  اظهار داشت: به این دلیل که احزاب سیاسی تنها بر اساس منافع ملی خود و بخش خود متمرکز هستند، در چارچوبی کوردستانی عمل نمی‌کنند. حساسیت ملی تنها براساس منافع منطقه‌ای درک می‌شود. به شیوه‌ای جدی به مسئله کورد نمی‌نگرند. به همین دلیل ست که هیچگونه طرحی برای آینده ندارد. به شیوه منطقه‌ای فکر می‌کنند و در این باره هیچ فکری ندرند. تنها از دریچه رویدادها به اوضاع می‌نگرند. به جای حرکت در مسیر منافع ملی در مسیر منافع حزبی خود حرکت می‌کنند. همین مسئله نیز به مانعی برای دستیابی به منافع ملی و اتحاد ملی تبدیل شده است.

کاراموس همچنین افزود که بسیاری از احزاب سیاسی کوردستانی فکر نکرده و با دولت‌های کلنیالیست کوردستان ارتباط دارند، همین مسئله باعث ایجاد مانع‌های بزرگی در مسیر اتحاد ملی شده است.  ما به هیچ نحوی با دولت‌های کلنیالیست بر اساس از میان برداشتن یک حزب کوردی حرکت نکرده و آن را قبول نمی‌کنیم. این نوع ارتباطات اتحاد میان کوردها را تضعیف می‌کند.

کاراموس بار دیگر اعلام نمود که در خصوص اتحاد ملی موضع آنها بسیار آشکار بوده و افزود: برای آنکه دستاوردهایمان از دست نروند، باید احزاب و سازمان‌های هر چهار بخش کوردستان طرح و برنامه داشته باشند. تا کنون در باشور کوردستان هفتاد پایگاه ترکیه ایجاد شده است. این مسئله به تهدیدی بزرگ تبدیل می‌شود. اگر احزاب باشور کوردستان نسبت به این مسئله حساسیت داشتند چنین مسئله‌ای روی نمی‌داد.

دست‌یابی به راه حل

کاراموس خاطرنشان ساخت که اگر بین نیروهای کوردی اختلافی وجود داشته باشد، لازم است که این اختلافات از طریق گفتگو حل شوند. راهکارهایی برای حل اختلافات وجود دارند. دیالوگ و دیدارها می‌توانند این مسئله و مشکلات را حل کنند، در صورتی که تفاهمی بین ما ایجاد نشود، دستارودهای روژآوا، باشور و روژهلات و باکور از دست می‌روند. هیچ کس نباید در این باره اشتباه محاسباتی داشته باشد. نیرویی را که در ۶۰-۷۰ سال گذشته بدست آورده‌ایم، می‌تواند مسائل و مشکلات را حل کند. در غیر این صورت دستاوردهای ما از میان می‌روند. ما این مسئله را در عفرین، شهبا، گری سپی و سریکانی و باشور کوردستان مشاهده کرده‌ایم. ترکیه کم کم در افغانستان و قفقاز نیز در حال استقرار نیرو است. این برای ما نمونه‌ای مهم است.

فراخوان

کاراموس در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که برای اتحاد ملی از تمام احزاب و سازمان‌های سیاسی کوردی درخواست می‌کند و ما به همدیگر نیازمندیم. ما نیازمند گفتگو و دیالوگ هستیم، باید تمام احزاب و سازمان‌ها شعار و استراتژی خود را مشخص کنند. برای نابودی خلق کورد دشمنان دست به عملیات و حمله می‌زنند. به همین دلیل لازم است که تلاش‌ها و فراخوان‌ها برای دست‌یابی به اتحاد ملی کورد تشدید و تقویت شوود. اکنون بزرگترین نقدها متوجه پارت دمکرات کوردستان است. امیدوارم که پارت دمکرات کوردستان نیز دست از مواضع کنونی خود بردارد. لازم است که دست از سیاستهای خود بردارند. باید ارتباطات خود را با ترکیه تغییر دهد. این سیاست در راستای منافع خلق کورد نیست. ما برای دیالوگ به کرات پیشدستی کرده‌ایم و خواهان گفتگو با مقامات پارت دمکرات شده‌ایم. این درخواست، جزو درخواست‌های تمام خلق کورد است.