اعلام هویت ٢ گریلای شهید عرصه بستا

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای با اعلام هویت دو گریلای شهید عرصه بستا در باکور کوردستان با آرمان‌های شهیدان راه آزادی کورد و کوردستان تجدید میثاق کرده است.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای هویت ٢ گریلای شهید عرصه بستا را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"٢٣ می ٢٠٢٢/ ٢ خرداد ١۴٠١ ارتش اشغالگر ترک عملیات گسترده‌ای را در بستا آغاز کرده بود و در این جنگ هوالانمان فرات و دلیلا به شهادت رسیدند. هر دو هوال اهل بوتان پس از مبارزه‌ای طولانی و پیروزمند به زادگاه خود بازگشتند و به عنوان شروان‌های مقاومت‌گر مبارزات آزادی خلقمان در مقابل اشغالگران جنگیدند. هوالان فرات و دلیلا که در بسیاری از عملیات‌های ما در بوتان جای گرفتند، با موضع آپویی خویش مایه احترام خلقمان و هوالانمان بودند. ما نیز پیمان خود را با آنان تجدید می‌كنیم که به وظایف خود در قبال این رفقا گرامی عمل کنیم و مبارزه آنان را به پیروزی برسانیم.

جزئیات شناسنامه هوالان شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: محمد خلیل دوغان

   کد سازمانی: فرات شرنَخ

   محل و سال تولد: شرنَخ

   نام مادر – نام پدر: آسیه - رشید

  تاریخ و محل شهادت: ٢٣ می ٢٠٢٢ / بستا

   نام و نام خانوادگی: نارین آلگون

   کد سازمانی: دلیلا بوتان

   محل و سال تولد: شرنَخ

   نام مادر – نام پدر: حسنا - لقمان

  تاریخ و محل شهادت: ٢٣ می ٢٠٢٢ / بستا

فرات شرنَخ

 

 

دلیلا بوتان

 

ه.پ.گ در ادامه به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات انقلابی دو شهید عرصه بستا تجلیل به عمل آورده و در پایان می‌افزاید:

"مراتب تسلیت خود را به خانواده‌‌ای گرامی هوالانمان فرات و دلیلا و همچنین آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز می‌داریم و از آنان دعوت می‌كنیم پیرامون حقیقت شهیدان مبارزه را شعله‌ورتر کنند."