اعلام هویت دو گریلای شهید عرصه زاپ

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای از دو گریلای زن که نیروهای اشغالگر ترکیه را در زاپ به زانو درآوردەاند تجلیل به عمل آورده و یاد وخاطره آنان را گرامیداشته است.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای اسامی دو گریلای یژاستار را که در عرصه زاپ به درجه شهادت رسیده‌اند منتشر کرده و با آرمان‌های آنان تجدید میثاق نموده است.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است: "مردم کوردستان با جنگ انقلابی خلق، گام به گام در حال حرکت بسوی پیروزی‌اند. حکومت نسل‌کش و استعمارگر ترکیه که برای جلوگیری از پیروزی مبارزات ما می‌کوشد، سعی دارد کوردستان را دوباره اشغال کند. آخرین هجوم اشغالگرانه دشـمن از چهاردهم آپریل آغاز شده و شدیدترین پاسخ را از زنان آزاد و قهرمان کوردستان بنام یژاستار دریافت کرده است. مهارت در تاکتیک، شجاعت عظیم، دلسوزی برای معیارهای متعالی و ایمان به پیروزی در میان نیروهای یژاستار، بار دیگر در قامت رفقایمان در زاپ هویدا شد. فرماندهان و رزمندگان برگزیدەی یژاستار، همرزمانمان ویان و اَیلم که با موضعی قهرمانانه در تیم‌های متحرک گریلا ضربات سنگینی به دشمن زدند و جلوی آن را گرفتند، شهید شده اند. موضع، مبارزه، جنگاوری، دلاوری و فدائی‌گری آنها همواره روشنگر راه ما خواهد بود. آنها بهانه‌ای برای گرفتن انتقام و پیروزی ما هستند.

جزئیات شناسنامه هوالان شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: سویم دایار

   کد سازمانی: ویان بوتان

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: کانیا - مصطفی

  تاریخ و محل شهادت: آپریل ٢٠٢٢ / زاپ

   نام و نام خانوادگی: دلوین آتو

   کد سازمانی: أیلم رونی

   محل و سال تولد: کوبانی

   نام مادر – نام پدر: نجلا - ابراهیم

  تاریخ و محل شهادت: آپریل ٢٠٢٢ / زاپ

ویان بوتان

 

أیلم رونی 

ه.پ.گ به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات انقلابی شهید ویان و شهید أیلم تجلیل به عمل آورده و در پایان می‌افزاید:

"مراتب تسلیت خود را به خانواده گرامی هوالان شهید و آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم."