اعلام هویت دو گریلای شهید عرصه‌ی گابار

ه.پ.گ اسامی دو گریلای خود را که در حملات هوایی رژیم سفاک ترک در ١۵ اکتبر به منطقه گابار باکور کوردستان به شهادت رسیده بودند منتشر کرد.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای هویت دو گریلای شهید گابار را اعلام کرد.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"رژیم اشغالگر ترک روز ١۴ اکتبر ٢٠٢١ / ٢٢ مهر ١۴٠٠ عملیاتی نظامی را در عرصه گابار آغاز کرد. در جریان این عملیات رفقایمان به نام‌های آمَد و عگید برای ضربه زدن به اشغالگران وارد میدان شدند. روز ١۵ اکتبر ٢٠٢١ در نتیجه بمباران به شهادت رسیدند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: فرات گیزلنچ

   کد سازمانی: آمد فرات فارقین

   محل و سال تولد: آمد

   نام مادر – نام پدر: پاکیزه - أمین

  تاریخ و محل شهادت: ١۵ اکتبر ٢٠٢١ / گابار

   نام و نام خانوادگی: عگید چاکماز

   کد سازمانی: عگید فرات

   محل و سال تولد: نصیبین

   نام مادر – نام پدر: گُلی – محمد شریف

  تاریخ و محل شهادت: ١۵ اکتبر ٢٠٢١ / گابار"

عگید فرات

 

ه.پ.گ در ادامه به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات گریلایی این دو شهید تجلیل به عمل آورده و سپس می‌افزاید:

"مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده گرامی رفقای شهید و عموم خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم. رفقایمان آمَد و عگید خط فرمانده عگید را را در گابار به شیوه‌ای کارامد نمایندگی کردند، شهادت آنان بهانه گسترش مبارزه ما برای تحقق کوردستان آزاد بوده و همیشه یاد و خاطره آنان را زنده نگاه می‌داریم."