آمد ملازگرد: حکومت ترکیه فهمید نمی‌تواند پ‌.ک.‌ک را شکست دهد

آمد ملازگرد با ارزیابی جنگ جاری در مناطق حفاظتی میدیا اعلام کرد حکومت ترکیه که نمی‌تواند پ.‌ک.‌ک را شکست دهد می‌خواهد که از طریق تبلیغاتی بر ضعفش سرپوش بگذارد.

آمد ملازگرد یک فرمانده قرارگاه مرکزی دفاع از خلق کوردستان (ن.پ.گ)، این ادعا که جنگ جاری فقط علیه پ‌.ک.‌ک است را رد کرد و با بیان آنکه ترکیه به دنبال احیای مرزهای میثاق ملی می‌گردد، از سکوت در برابر ارتش متجاوز ترکیه و حتی همراهی برخی احزاب جنوب کوردستان با آن انتقاد کرد و گفت امیدواری در میان مردم را گریلاهای ما ایجاد کردند که در مقابل دشمن دست به مقاومت زدند.

فرمانده ن‌.پ.‌گ به تلاش تبلیغاتی ترکیه که در پیروزی مقابل پ.‌ک.‌ک ناکام مانده است اشاره کرد و گفت: "کسی از آنها نمی‌پرسد که قبلا چه می‌گفتند و الان چه می‌گویند. طبق حرف‌های چهار پنج سال پیش دولتمردان، پ.‌ک‌.ک تمام شده بود، بنابراین نباید چنین جنگی جریان می‌داشت."

او به حرف‌های سال ٢٠١٧ سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه اشاره کرد که مدعی بود از این پس دیگر کسی نام پ.‌ک.‌ک را نخواهد شنید، ولی اکنون خودش از همه بیشتر درباره پ‌.ک‌.ک حرف می‌زند. با سلاح‌های پیشرفته هر روز حمله می‌کنند و می‌گویند پ.‌ک‌.ک را تمام کردیم. با اینحال به هر کشوری می‌روند علیه پ‌.ک.‌ک درخواست کمک می‌كنند و به همه امتیاز می‌دهند. یکی نیست بپرسد شما که پ‌.ک.‌ک را تمام کرده بودید، چرا دارایی‌های ترکیه را به هر کشوری می‌روید اهدا می‌کنید.

آمد ملازگرد تصریح کرد ترکیه هر وقت در تنگا قرار می‌گیرد از برادری ترک و کورد حرف می‌زند اما هر روز کوردها را شهید می‌کند و جنگی غیر اخلاقی با سلاح‌های شیمیایی پیش می‌برد، در حالی که پ.‌ک.‌ک با رعایت قوانین جنگ است که مقاومت می‌کند.

فرمانده گریلا یادآوری کرد اردوغان که در سال‌های اخیر با گفتن "ای اتحادیه اروپا" و " ای ناتو" دیگران را تهدید می‌کرد، اکنون برای سرکوب کوردها حاضر است هر امتیازی بدهد.

او به ناکامی ترکیه در اجرای طرحش پس از چهار ماه جنگ متوالی در مناطق حفاظتی میدیا پرداخت و گفت ترکیه مطمئن بود از هر نوع سلاح ممنوعه‌ای استفاده کند دول جهانی واکنشی از خود نشان نمی‌دهند، بنابراین امیدوار بود بزودی پیروز شود. ولی آنها قدرت رزمندگان پ.‌ک.‌ک و فدائیان رهبر آپو را درست محاسبه نکرده بودند. به مقاومت بزرگ گریلا برخوردند. بله، درست است که دشـمن در برخی نواحی فرود آمد، اما جنگی شبانه روزی ادامه دارد.