اسامی سه گریلای شهید عرصه آواشین اعلام شد

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای اسامی ٣ گریلای شهید آواشین را اعلام کرده و مراتب همدردی خود را با خانواده‌های آنان و خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز داشته است.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای اسامی سه گریلای شهید عرصه آواشین را منتشر کرد.

در بخشی از اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"در مرحله حملات نابودگرانه و اشغالگری دولت غاصب ترک که از ٢٣ آوریل در ایالت آواشین آغاز شده است، رفقای ما در منطقه شهید سردار در مقابل حملات وحشیانه دشمن با اراده‌ای پولادین جنگیدند و ضربات سنگینی را بر دشمن وارد کردند. مقاومت حامسی رفقایمان ارنستو، گلهات و دلیل که روزهای متمادی ادامه یافت ارتش فاشیست ترک را هار کرد. به همین دلیل دشمن با توسل به شیو‌ه‌های ضداخلاقی علیه مواضع رفقایمان از گازهای شیمیایی استفاده کرده و تلاش نمود تا خیانت و تسلیم را تحمیل کند. اما رفقا ارنستو، گلهات و دلیل در مقابل حملات ضدبشری ارتش استعمارگر ترک یک لحظه تردید به دل راه ندادند و با ایمانی عظیم تا آخرین نفس علیه دشمن جنگیدند، هم علیه تسلیمیت و هم علیه دولت استعمارگر ترک پاسخی شایسته ملیتان‌های فدایی آپویی دادند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

    نام و نام خانوادگی: أوزان اکینجی

   کد سازمانی: ارنستو زاگرس

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: نظیفه - عبدالسلام

  تاریخ و محل شهادت: ۵ می ٢٠٢١ / آواشین

   نام و نام خانوادگی: محمد قدری أزن

   کد سازمانی: گلهات گابار

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: قدرت - حسن

  تاریخ و محل شهادت: ۵ می ٢٠٢١ / آواشین

   نام و نام خانوادگی: محمد بوراماک

   کد سازمانی: دلیل آمَد

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: فهیمه - زکی

  تاریخ و محل شهادت: ۵ می ٢٠٢١ / آواشین

أرنستو زاگرس

 

دلیل آمد

ه.پ.گ در ادامه به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات گریلایی تجلیل به عمل آورده و آنان را سمبل‌های گریلای مدرنیته دمکراتیک معرفی کرده است.

در پایان اطلاعیه آمده است:"مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده گرامی رفقایمان ارنستو، گلهات و دلیل که در آواشین داستان‌های حماسی را رشته تحریر دراوردند و همچنین به عموم خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم. پیمان می‌بندیم که مبارزه رفقای شهید قهرمان را به پیروزی برسانیم."