اشغالگران ٢ بار با سلاح ممنوعه حمله کردند

ارتش اشغالگر ترکیه در ۳۰ام مارس سنگرهای مقاومت در سیدا را ۲ بار با سلاح ممنوعه بمباران کرد.

مرکز اطلاع رسانی و مطبوعاتی نیروهای مدافع خلق(ھ.پ.گ) درباره حملات ارتش اشغالگر ترکیه اطلاعیەای بەشرح زیر منتشر کرد:

حملات ارتش اشغالگر ترکیه با سلاح ممنوعه:

در ۳۰ام مارس سنگرهای مقاومت در سیدا، ۲ بار با سلاح ممنوعه بمباران شدند.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه؛

در ۲٨ام مارس مواضع قلەی متینا در منطقه متینا یکبار بار هواپیمای جنگی بمباران شد.

در ۳۰ و ۳۱ام مارس مواضع مقاومت تپه اف.ام، تپه جودی، حوالی رودخانه لولان، حوالی تپه شهید کامران، تپه شهید حقی و سنگرهای مقاومت در سیدا و چمچو؛ ٩۶ بار با هلیکوپتر جنگی و سپس با توپ و تانک و سلاحهای سنگین بمباران شدند.