شبیخون گریلایی در استقبال از رویداد ١۵ آگوست: ٧ نظامی ترکیه از پای درآمدند

تیم‌های سیار گریلا در منطقه مقاومت تپه جودی عملیاتی هماهنگ را علیه ارتش متجاوز ترک به انجام رساندند. در این عملیات حداقل ٧ متجاوز به هلاکت رسیدند و ٢ متجاوز زخمی شدند. همچنین انبار مهمات دشمن منفجر گردید.

به نقل از منابع گریلا، در ساعات شنبه شب تیم‌های سیار گریلا در منطقه مقاومت تپه جودی در گرامیداشت رخداد تاریخی ١۵ آگوست عملیاتی هماهنگ را بر علیه ارتش متجاوز ترکیه به انجام رساندند.

در شبیخون گریلایی که بصورت هماهنگ از سوی چندین تیم سیار به انجام رسیده است حداقل ٧ متجاوز به هلاکت رسیدند و ٢ متجاوز به شدت زخمی شدند. ٢ سنگر دشمن منهدم شده و زرادخانه متجاوزان نیز منفجر شده است.

ارتش ترک برای جلوگیری از کنترل جنازه نظامیان خود اجساد را بشدت بمباران کرد.

آتش‌سوزی انبار مهمات اشغالگران ادامه دارد و گاهگاه صدای انفجار شنیده می‌شود.