اعتصاب غذای زندانیان سیاسی دربند در زندان فوق‌امنیتی وان

زندانیان سیاسی علیه شکنجه‌ای که در زندان وان روزبه‌روز در حال افزایش است، دست به اعتصاب غذا زدند.

زندانیان سیاسی در زندان فوق امنیتی وان علیه افزایش شکنجه در زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

براساس اطلاعاتی که بستگان این زندانیان منتشر کرده‌اند، مدیران زندان شکایت زندانیان که برای پارلمان، وزارت دادگستری و دادستان عمومی در رابطه با تحمیل مجازات‌های سلیقه‌ای در زندان نوشته بودند را ضبط کرده‌اند، زندانیان نیز در اعتراض به این کار مدیریت زندان از ۱ آگوست دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

اعتصاب غذا توسط گروه دوم ادامه خواهد یافت و مشخص است زندانیان به‌صورت دوره‌ای به اعتصاب خود ادامه خواهند داد، اما مشخص نیست اعتصاب تا چه مدت ادامه پیدا خواهد کرد.