آیدنیز: گشودن درهای امرالی به چاره‌یابی می‌انجامد

صالحه آیدنیز رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیک اظهار کرد که دستیابی به راه حل منوط به گشودن درهای امرالیست.

صالحه آیدنیز رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیک (د.ب.پ) در همایش «فراخوان دمکراسی» با یادآوری حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان گفت، تنها راه پایان دادن به مسائل و بحران‌ها گشودن درهای امرالی است.

شعبه وان حزب دمکراتیک خلق‌ها در چارچوب همایش «فراخوان دمکراسی» با ریش‌سپیدان وان دیدار کرد. این دیدار در یکی از هتل‌های این شهر برگزار شد.

در این دیدار صالحه آیدنیز رئیس مشترک د.ب.پ و شماری از سیاستمداران و ریش‌سفیدان حضور به هم رساندند.

خندان کاراکویون رئیس مشترک ه.د.پ وان در آغاز اظهار کرد؛ به رغم تمامی فشارها گرد هم آمدن این تعداد از ریش‌سپیدان مایه خوشحالیست و ما به مبارزات خود ادامه می‌دهیم.

أوگور زیدانوغلو عضو مجلس حزب ه.د.پ در سخنانی به نقش و وظایف ه.پ.گ برای تحقق آزادی، دمکراسی و صلح اشاره کرده و گفت که تنها مخاطب حل مسئله رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان است.

سری ساکیک سیاستمدار کورد نیز در سخنانی گفت که آنان می‌توانند همراه با ریش سپیدان سیاست ترکیه را تغییر دهند و در انتخابات پیش رو خلق کورد پیشاهنگی خود را نشان می‌دهد. ساکیک گفت که هیچ نیرویی نمی‌تواند کوردها را تسلیم کند و خلق کورد در برابر ظلم اقتدار هیچگاه و هیچگاه سر تسلیم خم نمی‌کنند. ساکیک افزود که روزانه افراد کورد در ترکیه آماج حمله واقع می‌شوند و خانواده دد‌ه‌اوغلولاری به دلیل کوردبودن قتل‌عام شدند.

در ادامه صالحه آیدنیز رئیس مشترک د.ب.پ گفت؛ صدها سال است که حاکمیت رژیم ترک موجودیت خلق کورد یعنی هویت، فرهنگ و زبان کوردی را انکار می‌کند و کوردها امروز به این تعداد رسیده‌اند که می‌توانند در مورد آینده خود تصمیم بگیرند.

آیدنیز گفت که مسئله کورد در بنیان تمامی بحران‌های ترکیه وجود دارد، وی افزود:"تا زمانیکه مسئله کورد حل نشود هیچ مسئله‌ی دیگر حل نخواهد شد. مسئله کورد وجود دارد. ما مجبوریم که علیه سیستم تک نفر مبارزه متحد دمکراتیک را به پیش بریم. آقای عبدالله اوجالان دستورالعمل‌هایی را برای تحقق دمکراسی در ترکیه آشکار کرده است. به همین روزانه بر شدت حصر و انزوا در امرالی می‌افزایند. می‌دانند وقتی که عبدالله اوجالان سخن می‌گوید دمکراسی و آزادی سخن می‌گوید. عبدالله اوجالان در سخت‌ترین وضعیت حصر و شکنجه هم به نقش خویش عمل کرده است. آقای عبدالله اوجالان یک هفته مهلت خواست. اما به هیچ شیوه‌ای به خواسته‌‌های اوجالان توجه نکردند. برعکس حصر را تشدید کردند. یگانه راه حل مسائل آغاز صلح است. تنها راه حل گشودن درهای امرالیست. راه حل نه در اروپا و روسیه، بلکه پایان دادن به حصر اوجالان است."

احمد ترک، رئیس مشترک شهرداری مردین که از سوی رژیم ترکیه برکنار شده و بجای وی قیم گماشته شد از طریق تماس تصویری در نشست شرکت کرده و سخنانی ایراد کرد. ترک در مورد اتحاد ملی کورد پیام‌های مهمی بیان کرد:"سیاست خلق کورد هر اندازه بزرگ باشد، در هر چهاربخش تأثیر بزرگی بر جای می‌گذارد. مدرنتیه سرمایه‌داری، سیاست‌های لیبرالیسم برای سنگ‌اندازی در مسیر تحقق سیاست‌های ما به اهداف خود به هرکاری دست زدند. اما ما می‌دانیم که این سیاست تنها با مبارزه اتحاد ملی می‌تواند خنثی شود."

نشست با بحث و گفتگوی ریش سپیدان ادامه یافت.