ائتلاف کوردستان و پلتفرم زنان کورد با اعتراضات ایران اعلام همبستگی کردند

صالحه آیدنیز، رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیك اظهار کرد، رژیم‌های فاشیستی و دیکتاتوری جهان در درجه اول زنان هدف قرار می‌دهند.

نمایندگان ائتلاف کوردستان و پلتفرم زنان کورد یک نشست خبری درباره مقاومت در شرق کوردستان و ایران در شهر آمَد برگزار کردند. در بیانیه این دو تشکل کوردهای باکور نوشته شده اعتراضات اخیر راه برای مبارزه حول هدف آزادی کوردستان و دمکراسی برای ایران را همواره کرده است.

ائتلاف کوردستانی شامل چندین حزب فعال در باکور است. صالحه آیدنیز، رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیك در سخنرانی افتتاحیه گفت رژیم‌های فاشیستی و دیکتاتوری جهان در درجه اول زنان هدف قرار می‌دهند.

او اظهار داشت: قتل‌عام زنان توسط ذهنیت مردانه دولت، به ویژه علیه زنان کوردستان، خودنمایی بیشتری دارد. ماجرای قتل ژینا امینی در ایران و تجاوز به یک سرباز زن پس از قتل او در مرز آذربایجان و ارمنستان نشان داد که نظام حکومتی به زنان حمله می‌کند.

آیدنیز گفت: ما به عنوان پلتفرم زنان و ائتلاف کوردستان، این قتل‌عام را شدیدا محکوم می‌کنیم. به خشم مردم در برابر این اقدامات که به شورش بدل شد درود می‌فرستیم.

در بیانیه مطبوعاتی که به دو زبان کوردی و ترکی قرائت شد، آمده بود: ما رژیم ایران که به معترضان در شرق کوردستان و کلانشهرهای ایران حمله می‌کند را محکوم می‌کنیم و به مداخله در اراده زنان "نه" می‌گوییم.

این بیانیه اضافه کرد: سکوت در برابر این حملات، رژیم ایران را تشویق خواهد کرد تا زنان و مبارزان آزادی ملی بیشتری را سلاخی کند. ائتلاف کوردستان و پلتفرم زنان کورد در بیانیه خود نوشته‌اند این مقاومت مشترک، پیامدهایی برای توسعه دمکراسی در تهران و همچنین برای نفس کشیدن مردم کوردستان خواهد داشت. ما معتقدیم که مبارزه مشترک حول هدف آزادی کوردستان و دمکراسی برای ایران، راه را برای دستاوردهای دائمی در هر دو زمینه هموار خواهد کرد.