بازگشت آوارگان و گسترش فعالیت‌ها برای برسمیت شناختن خودگردانی از مباحث اصلی چهارمین کنگره MXDŞ

روز گذشته (جمعه ٢٣ ژوئیه/ ١ مرداد) چهارمین کنگره مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال با شرکت ٢۵٠ نماینده از طیف‌ها و بخش‌های متفاوت شنگال آغاز شد. در نخستین روز کنگره مباحث خودسازمان‌دهی، بازگشت آوارگان و تقویت تلاش‌های دیپلماتیک مورد بحث قرار گرفتند.

چهارمین کنگره مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال (MXDŞ) با حضور بیش از ٢۵٠ نماینده از روز گذشته در شهر شنگال آغاز شد. کنگره با شعار «اداره خودگردان پل رسیدن به آزادیست» برگزار گردید. کنگره ابتدا با اعلام یک دقیقه سکوت در احترام به شهیدان راه آزادی و شهیدان فرمان آگوست ٢٠١۴ آغاز شد.

سپس روئسای مشترک MXDŞ سخنانی ایراد کردند. در ادامه پیام‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، پیام نمایندگان طیف‌های شنگال، پیام روژاوای کوردستان و پیام‌های دیگری از احزاب دوست ایزدیان قرائت شد.

کنگره سپس با قرائت گزارش فعالیت‌های روئسای مشترک مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال، گزارش کمیته تطبیق شنگال و همچنین گزارش فعالیت جنبش آزادی زنان شنگال ادامه یافت و سپس گزارش فعالیت‌های دو سالانه سازمان‌ها و نهادهای خودمدیریتی شنگال قرائت شد.

چهارمین کنگره MXDŞ با گفتگو و رایزنی در مورد چگونگی تحقق اراده جامعه ایزدی و تقویت آن، برسمیت شناساندن مجلس خودمدیریتی شنگال ادامه یافت. شرکت کنندگان بر ضروروت به رسمیت شناختن خودگردانی شنگال از سوی دولت عراق و نیروهای بین‌المللی تأکید کردند.

در بخش دیگری از چهارمین کنگره MXDŞ موضوع گسترش سازماندهی، بازگشت آوارگان ایزدی به زادگاه خود در شنگال مورد بحث قرار گرفت. سخنرانان تأکید کردند که آوارگان ایزدی در کمپ‌های تحت کنترل پ.د.ک با زور و تهدید نگه داشته شده‌اند و این حزب از بازگشت آوارگان ایزدی جلوگیری می‌کند. همچنین یاداوری شد که سیاست‌ ویژه‌ای برای دور کردن ایزدی‌ها از شنگال و آواره کردن مردم ایزدی در جریان است.

کنگره چهارم MXDŞ در ادامه به بررسی پیشنهادهای شرکت کنندگان برای ارتقای فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف پرداخت. سپس لوایح پیشنهادی در مورد فعالیت برای آزادی رهبر آپو، فعالیتهای سیاسی، آموزشی، بهداشت، فرهنگ و هنر، رسانه، شهرداری، اقتصادی، دیپلماسی، امنیت و آسایش، دفاع، جنبش جوانان برای حضار قرائت شدند و با آرای قاطع شرکت کنندگان مورد پذیرش واقع شدند.

کنگره MXDŞ تأکید کرده است که توافقنامه ٩ اکتبر ٢٠٢٠ میان پ.د.ک و حکومت عراق را تداوم فرمان (قتل‌عام) ایزدیان می‌داند و هر برنامه‌ای را که اراده ایزدیان را به رسمیت نشناسد قطعا مردود می‌داند.

تشکیل مجلس ایزدیان با ١١١ نماینده

پس از تصویب تصمیمات، انتخابات برای تعیین ١١١ نماینده مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال برپا شد. پیش از کنگره انتخابات مجالس روستاهای شنگال برگزار شده بود.

مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال متشکل از این طیف‌ها و نمایندگان است؛ مجلس کوهستان سردشت، مجلس شهرک سنونه، مجلس شهرک خانه‌سور، مجلس دیگور، مجلس گوهبل، مجلس بورک، مجلس دهولا، مجلس زوراوا، مجلس شنگال، مجلس تل‌عزیر، مجلس خط عربان، مجلس عشایر، نماینده مسیحیان، نماینده شیعه‌ها، نماینده هیئت باورمندان، نماینده نهاد امور اقتصادی، نماینده نهاد شهیدان، نماینده نهاد رسانه، نماینده نهاد فرهنگ و هنر، نمایندگان ی.ژ.ش/ ی.ب.ش و آسایش، نمایندگان نهاد معلمان، نمایندگان نهاد بهداشت، نمایندگان نهاد شهرداری، نمایندگان حزب آزادی زنان ایزدی و نمایندگان جوانان.

در ادامه لیست نمایندگان قرائت شد و در انتخابات با رأی موافق اکثریت حضار مورد پذیرش واقع شد.

تعیین روئسای مشترک تازه MXDŞ

پس از انتخاب ١١١ نماینده مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال، انتخاب روئسای مشترک دور تازه MXDŞ و معاونان آنان برگزار شد. در انتخابات غزال رشو و هاشم حجی به عنوان روئسای مشترک مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال و هر کدام از حسو ابراهیم و سیوه أمو به عنوان معاونان آنان برگزیده شدند.

شایان ذکر است که امروز (شنبه ٢۴ ژوئیه) در دومین روز کنگره MXDŞ مجلس تازه جلسه‌ای برگزار خواهند و دیون شورای اجرایی را انتخاب خواهند کرد.