چرا پ.د.ک اجساد گریلاهای جانباخته در خلیفان را به خانواده‌هایشان بازنمی‌گرداند؟

به گفته یک ناظر سیاسی کورد، علی‌رغم آنکه اثبات شده است پارت دمکرات کوردستان مسئول قتل گریلاهای ه.پ.گ است اما این حزب برای پنهان‌کردن جنایت قتل‌عام خلیفان اجساد شهیدان را به خانواده‌هایشان تحویل نمی‌دهد

پ.د.ک به روال همیشگی تاریخش خیانت به ملت کورد را ادامه می‌دهد و در سال‌های اخیر خط نوکری و خودفروشی را به شیوه‌ای آشكار پی گرفته است. در این چارچوب شبه نظامیان تحت فرمان بارزانی در شش ماه گذشته در دو کمین شبانه برای نیروهای گریلا حداقل ٩ گریلای کوردستان را به شهادت رسانده‌اند. به رغم آنکه مدارک و شواهد غیرقابل انکار قتل‌عام گریلاهای کورد را از سوی پ.د.ک نشان می‌دهند اما این حزب برای لاپوشانی جنایت کشتار انقلابیون کوردستان آماده نیست اجساد شهیدان خلیفان را به خانواده‌هایشان بازگرداند.

ابراهیم احمد، ناظر سیاسی در مورد شهادت گریلاهای ه.پ.گ در منطقه خلیفان از سوی نظامیان پ.د.ک به خبرگزاری روژنیوز گفته است: کوردکشی از سوی شبه‌نظامیان کورد یکی از نقطه‌های سیاه تاریخ ملت کورد است. کورد بجای آنکه در تلاش همبستگی و اتحاد داخلی باشند برای منافع رژیم‌های استعمارگر حاکم بر کوردستان به کوردکشی روی آورده‌اند.

مرکز رسانه و مطبوعات ه.پ.گ روز ٣ اکتبر ٢٠٢١ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک تیم هفت نفره از گریلاهای آنان در شب ٢٨ آگوست در بخش خلیفان حین عبور از رودخانه زاپ به کمین نظامیان پ.د.ک افتاده‌اند و در نتیجه حمله پ.د.ک ۵ گریلا به شهادت رسیده‌اند.

علی‌رغم گذشت ٣ ماه از این جنایت، پ.د.ک تاکنون از تحویل اجساد گریلاهای شهید سر باز زده است. ابراهیم احمد ناظر سیاسی کورد می‌گوید؛ پ.د.ک به این دلیل اجساد گریلاهای شهید را به خانواده‌هایشان نمی‌دهد که این جرم را به شیوه‌ای رسمی نپذیرد. زیرا تحویل اجساد گریلاهای شهید به معنی پذیرش کوردکشی از سوی پ.د.ک است.

خانواده دو گریلای شهید اهل روژاوا از ۵ اکتبر ٢٠٢١ برای تحویل گرفتن اجساد فرزندانشان در دروازه مرزی سمالکا دست به تحصن زده‌اند. پ.د.ک در ٣۶ روز گذشته از هرگونه پاسخ به خواسته‌های خانواده‌های متحصن در سمالکا سر باز زده است.

ابراهیم احمد ناظر سیاسی کورد در مورد اظهارات جعفر ایمنکی و فارس نورولی از اعضای مکتب سیاسی پ.د.ک برای نسبت دادن حمله خلیفان به حکومت اقلیم می‌گوید: هدف پ.د.ک شریک کردن جریان‌های سیاسی دیگر اقلیم در کوردکشی است. به همین دلیل رویداد خلیفان را به حکومت نسبت می‌دهد، تمامی شواهد عینی اثبات کرده‌اند که این حمله از سوی گروهک مزدور روژ [وابسته به مسرور بارزانی] انجام شده است.

ابراهیم احمد افزود: پ.د.ک در گذشته نیز به قتل‌عام هولیر دست زد، اما تاکنون اجساد قربانیان را به خانواده‌هایشان نداده است. این تاریخ کثیف پ.د.ک است. حتی رژیم فاشیست ترک اجساد گریلاهای شهید را به خانواده‌هایشان بازمی‌گرداند، اما پ.د.ک با سیاست‌های کثیف خود روی اشغالگران را سفید کرده است.