فعالین مدنی در جنوب کوردستان: حذف نام پ.ک.ک از لیست ممنوعه صلح را به ارمغان می‌آورد

فعالین مدنی در شهر هولیر ضمن اعلام حمایت از کمپین خارج کردن نام پ.ک.ک از لیست ممنوعه، تاکید کردند که حذف نام پ.‌ک‌.ک از فهرست ممنوعه کشورهای غربی، صلح را به ارمغان می آورد.

کمپین‌های جمع‌آوری امضا برای حذف نام پ.ک.ک از لیست سازمان های ممنوعه کشورهای غربی همچنان ادامه دارد و شهروندان اقلیم کوردستان حمایت خود را از این کمپین اعلام کردند.

ظاهر رسول فعال مدنی با تاکید بر اینکه حذف پ.ک.ک از لیست ممنوعه باعث برقراری صلح در منطقه و ترکیه می شود، گفت: دولت ترکیه باید با پایان دادن به دشمنی با حزب کارگران کوردستان برای برقراری امنیت و صلح در منتطقه تلاش کند، چون پ.ک.ک یک نیروی میهن دوست مدافع دستاورهای خلق کورد است.

فاتح مصطفی، یکی دیگر از فعالین اهل هولیر و حامی کمپین حذف نام پ.ک.ک از لیست ممنوعه، می‌گوید: خلق کورد در چهار بخش کوردستان باید از حزب کارگران کوردستان حمایت کنند، زیرا پ.ک.ک تنها نیروی کوردی است که برای استقلال کوردستان و حقوق مردم مبارزه میکند.

در ١٣ دسامبر ٢٠٢١، ابتکار بین‌المللی «عدالت برای کوردها» کمپینی را برای جمع‌آوری چهار میلیون امضا در جهت حذف نام پ.ک.ک از لیست ممنوعه راه اندازی کرد که از سوی هزاران آزادیخواه در اقصی نقاط جهان مورد حمایت قرار گرفته است.