فراخوان مادران صلح برای مادران باشور

اعضای ابتکار عمل مادران صلح باکور کوردستاندر مورد اشغالگری رژیم ترک در باشور کوردستان و موضع‌ خانواده بارزانی اعلام نمود، باید مادران باشور به پلی میان خواهران و برادران تبدیل شده و اجازه ندهند دست کورد‌ها به خون یکدیگر آلوده شود.

حملات دولت اشغالگر ترکیه به باشور کوردستان ادامه دارد. در این حملات محل غیرنظامیان و عرصه‌های گریلا بمباران شده و قتل‌عام انجام می‌شود.

اعضای ابتکار عمل مادران صلح در باکور کوردستان توسط خبرگزاری فرات از حکومت اقلیم کوردستان درخواست نمودند تا به سیاست ‌های جنگ‌طلبانه و همکاری با دولت ترکیه پایان دهند.

قدرت اریلماز از اعضای ابتکار عمل به صحبت‌های مسعود بارزانی که گفته بود 'اجازه نمی‌دهیم، خون برادران ریخته شود' اشاره کرد و گفت، باید بارزانی به این سخنان خود عمل کند. باید خانواده‌ی بارزانی آشکار کنند که دولت ترکیه چه وعده‌ای به آنها داده است.

اریلماز همچنین گفت، دولت اشغالگر ترکیه با یک چشم همه‌ی کوردها را نگریسته و اگر جنبش آزادیخواهی کوردستان را از بین ببرد، بدون شک قدم بعدی آن از بین بردن حکومت اقلیم کوردستان خواهد بود.

وی همچنین از پ.د.ک درخواست نمود تا به سیاست‌های پلید دولت ترکیه اجازه ندهد و مواظب باشد تا نامش به عنوان خیانتکار در تاریخ ثبت نشود.

اریلماز همچنین در مورد دیدار مادران گریلاهایی که توسط پ.د.ک مفقود شده‌اند گفت، عدم پاسخگویی حکومت باشور به این مادران شرمساری بزرگی است.

اریلماز در پایان سخنان خود از مادران صلح باشور کوردستان درخواست نمود که به مادران باشوری بگویند، آنهایی که در خانه‌هایشان می‌نشینند و در مورد حملات دولت ترکیه و خانواده بارزانی سکوت کردند، دیگر نام مادر و کورد را بر روی خود نگذارند. باید مادران باشور به پلی میان خواهران و برادران تبدیل شوند. باید به برادرکشی و جنگ داخلی پایان داد و آن‌هایی که امروز سکوت کرده‌اند، بخشی از مجرمان این جنگ هستند.

یکی دیگر از اعضای ابتکار عمل مادران صلح با نام صبیحه تامریش اعلام نمود، سیاستی که اکنون اجرا می‌شود اشتباه است و از آنها نخواهیم گذشت.

وی همچنین گفت: فرزندان ما، فرزندان کوردستان هستند و باید خانواده‌ی بارزانی نیز آنها را مانند فرزند خود ببینند. اگر دولت ترکیه امروز به ما حمله می‌کند، فردا به آنها نیز حمله خواهد کرد. تا این حکومت اشغالگر وجود داشته باشد، نباید هیچ کس آسوده در خانه خود بنشیند.

این مادر همچنین گفت: در اساس خواست دولت ترکیه ایجاد جنگ داخلی میان کوردها است و نباید خانواده‌ی بارزانی از این سیاست پلید طرفداری کنند. همانطور که در زمان جنگ خلیج ما در خانه‌های خود را به روی کوردهای باشور کوردستان باز کردیم، اکنون نیز کوردهای باشور کوردستان باید با همین شیوه به مسئله بنگرند. باید علیه این اشغالگری و حملات به خیابان‌ها بیایند.