گرامیداشت سومین سالروز شهادت زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی در پنجوین

طی مراسمی یاد شهدا زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی گرامی داشته شد و حاضرین عهد خود را دوباره کردند که راه شهدا را ادامه می‌دهند.

عصر امروز در منزل شهید زانیار مرادی در شهرک پنجوین مراسم سومین سالگرد شهدا زانیار مرادی و شهید لقمان و شهید رامین حسین پناهی که توسط دولت ایران اعدام شدند، برگزار شد.

در این مراسم آمنه محمود مادر شهید زانیار مرادی بیانیه‌ی خانواده خود را قرائت کرده و گفت:"در سومین سالگرد اعدام زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی یاد همه ط شهدای کوردستان را گرامی می‌داریم؟.

در این بیانیه آمده است: سه سال پیش جمهوری اسلامی ایران مانند همیشه اعمال غیر انسانی اعدام را بر زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی تحمیل نمود. زندگی را از سه فرزند این سرزمین گرفت و آنها به کاروان شهدا پیوستند. آنها به ستاره‌های درخشان در آسمان آزادی تبدیل شدند. در سومین سالگرد شهدایمان با سربلندی یاد آنها را گرامی می‌داریم.

رژیم ایران که در حال فروپاشی و نابودی است، مانند همیشه مجازات اعدام را بر آزادیخواهان تحمیل کرده و میان ملیت‌ها و گروه‌ها هیچ تفاوتی قائل نمی‌شود. دیر یا زود حکومت دیکتاتور مورد خشم مردم و جامعه‌ی خود قرار می‌گیرد و آنها می‌دانند که نمی‌توانند این شکل از حکومت را ادامه دهند و به همین دلیل با هر روش ممکن به ارزشهای ملت‌ها و زنان حمله می‌کند."

ما همچون خانواده شهید زانیار مرادی در سومین سالگرد شهادت، یاد وی را گرامی می‌داریم، پیمان می‌بندیم و بر این باور هستیم که رویاها و اهداف شهدا با دست پسران و دختران فداکار این ملت محقق خواهد شد. ایجاد کوردستانی آزاد به حقیقت خواهد پیوست. ما عهد می‌بندیم فکر و مبارزات آنها را رها نکرده و به خاری در چشم دشمنان اشغالگر تبدیل شویم."

این مراسم با سر دادن شعار «شهید نامرن» پایان یافت.