گرامیداشت یاد و خاطره شهید رزان جاوید در سلیمانیه برگزار شد

با شرکت تعداد زیادی از نمایندگان احزاب و طیف‌های هر ۴ بخش کوردستان، مراسمی برای گرامی‌داشت یاد رزان جاوید برگزار شد.

عصر امروز در شهر سلیمانیه با حضور نمایندگان تعدادی از احزاب و طیف‌های ۴ بخش کوردستان مراسمی به مناسبت شهادت رزان جاوید برگزار شد.

پس‌از ۱ دقیقه سکوت برای یاد شهدا، آمد شاهو از طرف حزب حیات آزاد کوردستان پژاک سخنرانی کرده و اعلام نمود، "آمده‌ایم تا یاد یکی از مبارزان کوردستان را گرامی بداریم، به همه خلق کورد و حزب مان تسلیت می‌گوییم و خوشحالیم که خلقمان به‌طور گسترده در مراسمی با شکوه یاد رزان جاوید را گرامی داشتند."

وی همچنین گفت:"در نتیجه توطئه دشمنان کورد، رفیق رزان به همراه رفقایش شهید شدند. دشمنان نمی‌توانند پیشرفت خلق ما را بپذیرند. هرکدام از فرزندان قهرمان ما در هرجایی از کوردستان به مبارزه بپردازند، هدف قرار می‌گیرند. اشغالگران نمی‌خواهند حتی یک کورد آزاد در این خاک زندگی کند. این افتخاری برای خلق کورد است که رزان جاوید، رناس روژ و دیار غریب اجازه نمی‌دهند که کوردستان به محل اشغالگران تبدیل شود."

عضو شورای رهبری پژاک همچنین گفت:"شهید رزان جاوید با لبخند روی لبش، همیشه به رفقایش نیرو می‌بخشید. او شهیدی کوردستانی بود که در یک بخش از کوردستان خود را محدود نکرد. برای محقق ساختن رؤیای رزان ها باید همه طیف‌ها کنار یکدیگر قرار بگیرند، او نیز همیشه در این راستا  مبارزه می‌کرد. وی در راستای مبارزات دیپلماتیک به روژاوای کوردستان رفت، اما متأسفانه در ۶ آگوست با همکاری برخی نیروهای مزدور کورد و توطئه بین‌المللی ایران و ترکیه شهید شد."

در این مراسم حکیم عبدالکریم به نمایندگی از کنگره ملی کوردستان ک.ن.ک به پژاک و خلق کوردستان و آزادی‌خواهان تسلیت گفته و لازم دانست، رزان جاوید و شهدای دیگر به شبکه مبارزات علیه اشغال گری تبدیل شوند. همچنین اعلام نمود، تنها انتخاب در مقابل خلق‌های منطقه، فقط آزادی خلق‌ها و همزیستی کنار یکدیگر است.

نماینده اداره خود مدیریتی شمال و شرق سوریه در سلیمانیه نیز سخنرانی کرده و مروان حسن اعلام نمود:"از طرف روژاوای کوردستان عهد می‌بندیم تا انتقام خون شهید رزان را بگیریم."

پیمان ویان عضو جمعیت زنان روژهلات کوردستان در رابطه با شخصیت شهید رزان گفت:"وی معتقد بود اگر زن آزاد نباشد کوردستان و جامعه کوردستان نیز آزاد نخواهد بود. همان‌طور که دشمنان خط پاک‌سازی خلق کورد را هدف قرار داده اند، باید ما نیز خط مبارزات و تلاش‌هایمان را گسترش دهیم."