گردهمایی مادران آشتی در سلیمانیه

مادران آشتی چهار بخش کوردستان در محکومیت حملات اشغالگرانه رژیم ترک در شهر سلیمانیه گردهم آمدند

مادران آشتی از هر چهاربخش کوردستان در محکومیت اشغالگری و حملات رژیم غاصب ترک در شهر سلیمانیه باشور کوردستان گردهم آمدند.

این اولین نشست گسترده مادران آشتی چهاربخش کورستان است.

نخستین پنل این گردهمایی قبل از ظهر امروز (سه‌شنبه ٣٠ شهریور/ ٢١ سپتامبر) با عنوان «ما با هم آشتی را به ارمغان می‌آوریم» برپا شد.

در گردهمایی مادران آشتی حملات اشغالگرانه رژیم ترک به باکور، باشور و روژاوای کوردستان مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند. حملات رژیم ترک به مخمور و شنگال نیز به صورت ویژه مورد رایزنی قرار خواهند گرفت.

مادران آشتی در مورد شیوه‌های مبارزه علیه اشغالگری و راه حل پایان دادن به استعمارگری رژیم ترک به بحث و گفتگو می‌پردازند.