گریلا نودا: با روش و تکنیک گریلای نوین در این جنگ پیروز می‌شویم

نودا زاگرس گریلای یژا ستار که در جنگ خابور شرکت دارد، اعلام کرد، دولت ترکیه به مناطق متینا و زاگرس حمله می‌کند. اما مقاومت گریلا مانع اشغالگری آنها می‌شود.

نودا زاگرس گریلای یژاستار که در عملیات انقلابی جنگ خابور جای گرفته است، در مورد مقاومت و روح مقاومت نیروهای گریلا در عملیات انقلابی جنگ خابور و شاهین‌های  زاگرس صحبت می‌کند.

با روح فدایی آپویی می‌جنگند

گریلا زاگرس اعلام کرد، جنگ موجودیت کوردها ادامه دارد. وی گفت؛"قبل از آنکه عملیات اشغالگری آغاز شود، ما و همه‌ی رفقایمان در سطح عالی آماده بودیم. اکنون عملیات با روح فدایی آپویی در سنگرهای جنگ ادامه دارد و رفقای ما همگی در سنگرهای جنگ با نیرو و اراده‌ای بزرگ علیه اشغالگری دولت ترکیه می‌جنگند. زمانی که در مورد جنگ خابور صحبت می‌شود، به ویژه مقاومت رفقایمان در تپه‌ی زندوره انسان را پر از شور و هیجان می‌کند."

گریلا تکنیک و تکنولوژی دشمن را شکست می‌دهد

زاگرس به حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه اشاره کرد و گفت؛"ارتش اشغالگر ترکیه به مناطق متینا و زاگرس حمله می‌کند. گریلا با روش مبتکرانه تکنیک‌های دشمن را شکست می‌دهد. چون گریلا با روح زمانه حرکت می‌کند. از لحاظ کاموفلاژ، روش‌های جنگی و شناخت از منطقه ابتکار عمل در دست گریلا است. گریلا هم در جنگ تونل‌ها، هم در زیرزمین و هم در جنگ روی زمین بسیار موثر و ماهرانه کار می‌کند."

با روش‌ها و تاکتیک‌های جدید پیروز خواهیم شد

دولت اشغالگر ترکیه نمی‌تواند با عملیات‌های اشغالگرانه ما را از زبان و موجودیت خود دور کند. گریلا با روح زمانه و فلسفه‌ی رهبر آپو کار می‌کند، به همین دلیل اشغالگران نمی‌توانند در منطقه بمانند. این مقاومت در چهارچوب جنگ‌ خابور و شاهین‌های زاگرس به اشغالگران اجازه فعالیت نمی‌دهد. اشغالگری شکست خواهد خورد. با روش گریلایی، با روح آپویی و تکنیک گریلای نوین اشغالگران را در جنگ خابور از بین می‌بریم و پیروزی از آن خلق کورد است."