گریلاهای یژا ستار: دشمن راهی جز قبول شکست ندارد

گریلاهای یژا ستار در سنگرهای جنگ خابور اظهار کردند که زنان گریلا با تاکتیک‌های نوین بسوی پیروزی علیه رژیم سفاک ترکیه گام برمی‌دارند.

حکومت ترکیه که چند دهه است تلاش می‌کند جنبش مردم کوردستان را از طریق نظامی از بین ببرد و در چند ماه اخیر حملات هوایی و زمینی خود را دو چندان کرده است با مقاومت تاریخی گریلاهای آزادیخواه مواجه شده و ضربات سختی دریافت می‌کند. خبرگزاری فرات مصاحبه‌ای با سه تن از گریلاهای یژاستار در میدان جنگ انجام داهد است. آن‌ها شک ندارند دشمن شکست می‌خورد.

حکومت ترکیه از شش ماه پیش تاکنون همەی دار و ندار خود را وسط گذاشته تا به رویای چهل ساله در مورد پیروزی مقابل پ.ک.ک دست پیدا کند، اما هنوز درجا می‌زند.

نیروهای ارتش زنان آزاد (یژا ستار) در خط مقدم نبرد در میدان این جنگ هستند. روزا سلا از فرماندهان گریلا می‌گوید زنان نقش تعیین کننده‌ای در دو عملیات "جنگ خابور" و "شاهین‌های زاگرس" بر عهده گرفته و با اراده پولادین مقابل نیروهای اشغالگر قرار گرفته‌اند.

او می‌گوید با تاکتیک‌های جدیدی، خشم انتقام خود را روی مواضع دشمن خالی می‌کنیم و می‌دانیم که دشـمن در ضعیف‌ترین دوره خود است.

از دیگر گریلاهای حاضر در "جنگ خابور"، لیلاو ژینداست. او به پاسخ تند به هجوم گسترده دشمن به مناطق حفاظتی مدیا پرداخته و می‌گوید: "مقاومت در سطحی دنبال می‌شود که به هر هجومی از طرف دشمن پاسخ می‌دهیم. جهان می‌تواند به خوبی شجاعت و عزم گریلاها را ببیند. وقتی که جنبش آزادیخواه ما در حال تداوم مقاومت در برابر هجوم وحشیانه دشمن است یعنی اینکه دشمن از قدرتی برخوردار نیست که بتواند اراده ما را بشکند و از بین ببرد."

او وجود اندیشه‌های رهبر عبدالله اوجالان را برگ برنده گریلا در برابر دشمن توصیف کرده و می‌گوید: "دشمن هر حمله وحشیانه‌ای که می‌خواهد انجام دهد اما ما به رهبر آپو و خلقمان قول داده‌ایم و نمی‌گذاریم دشمن به هدفش برسد. ما غضب کوردستان در برابر حملات هستیم. دشمن از بین خواهد رفت. توسل به سلاح‌های شیمیایی هم نمی‌تواند نجاتش دهد."

همرزم او، زیلان جودی که در سنگرهای خط مقدم جنگ است نیز می‌گوید: "مقاومت بی‌نظیری در کوه‌های کوردستان جریان دارد. اشغالگران به هر طریقی حمله می‌کنند و ما در سنگرهای خود مشغول جنگیم. گریلاها با تاکتیک‌های امروزی به کمپ دشمن می‌زنند. رفقای ما با این جنگ جلوی اشغال خاک کوردستان را می‌گیرند. رفقای در زاگرس همچون سپری در برابر دشـمن می‌مانند."

این گریلای یژا ستار  وضعیت روحی گریلاهای حاضر در میدان جنگ را قوی توصیف کرده و می‌گوید: "ما با عزم راسخ می‌‌جنگیم. راهکارهای خود در حمله به دشـمن را نوسازی کرده‌ایم و اجازه نخواهیم داد دشمن از منطقه زندورا پیشروی کند. اینجا زیر هر درختی و در هر سنگری گریلایی حضور دارد. پیروزی در کوهستان آزاد، متعلق به گریلاهاست."