هدف قرار دادن هلی‌کوپترهای ارتش ترک از سوی گریلاهای کوردستان در آواشین

گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار در عرصه آواشین هلی‌کوپترهای ارتش ترک را هدف قرار دادند

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای جزئیات عملیات نیروهای گریلا و حملات اشغالگرانه ترکیه را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"ساعت ٢٢:۴۵ روز ۴ ژوئیه/ ١٣ تیر ماه هلی‌کوپتر‌های سیکورسکی بر فراز منطقه تپه سور عرصه آواشین به پرواز درآمدند. همان روز نیروهای ما رأس ساعت ٢٣ این  هلی‌کوپترها را هدف قرار دادند. پس از مداخله نیروهای ما هلی‌کوپترها مجبور به ترک آسمان منطقه شدند.

ارتش اشغالگر ترک با هلی‌کوپترهای تهاجمی و هواپیماهای جنگنده عرصه‌های آواشین و متینا را بمباران کرد.

جزئیات بیشتر حملات ترکیه به این شرح است:

از ساعت ٢٠:٣٠ روز ٢ ژوئیه تا ٢:١٠ روز ٣ ژوئیه دشمن در مناطق مروانوس، مام رشو، شوکه، تابورا عربان، بانیستا و تپه سلیمان با هلی‌کوپتر سیکورسکی اقدام به جایگزین کردن نیروهایش کرد.

ساعت ٢٠:١٠ روز ۴ ژوئیه هواپیماهای جنگنده منطقه ستونا در عرصه متینا را بمباران کردند.

ساعت ٢٠ روز ۴ ژوئیه منطقه کلا قمری در متینا توسط هواپیماهای جنگنده بمباران شد. همان روز از ساعط ٢١:٣٠ الی ٢۴ هلی‌کوپترهای تهاجمی دشمن ضمن پرواز بر فراز منطقه قاشورا، اقدام به حملات راکتی و گلوله‌باران مزارع روستاهای دشیشه، روستای کلا قمری، روستای کیسته، اطراف روستای هیروره، منطقه شهید شیا و دراره کردند.

در این حملات هیچ آسیبی به نیروهای ما وارد نشده است."