حمله پهپادی رژیم متجاوز ترک به مخمور

رژیم متجاوز ترک ظهر امروز یک خودرو را در کمپ پناهندگان مخمور هدف حمله هوایی قرار داد.

امروز ساعت ١٣ به وقت محلی یک دستگاه خودرو در کمپ پناهندگان مخمور هدف حمله پهپادی رژیم متجاوز ترکیه قرار گرفت.

جزئیات بیشتری در مورد این حمله تاکنون دریافت نشده است.