کاراییلان: پاسخی که ترکیه در روژاوا دریافت خواهد کرد متفاوت از زاپ نخواهد بود

مراد کاراییلان فرمانده قرارگاه مرکزی دفاع از خلق عملیات‌های ثمربخش نیروهای گریلا علیه اشغالگران را تبریک گفت و افزود:"لازم است هر کس با فداکاری و مسئولیت‌پذیری در این برهه تاریخی عمل کند."

مراد کاراییلان فرمانده قرارگاه مرکزی دفاع از خلق (ن.پ.گ) از طریق بی‌سیم با گریلاهای زاپ، آواشین و متینا گفتگو کرد. کاراییلان در آغاز سخنان خود عملیات‌های موفقیت‌آمیز گریلا علیه ارتش متجاوز ترک را تبریک گفت و در ادامه اظهارات خود یاد و خاطره هوال آیسل دوغان را گرامی داشت. کاراییلان اعلام کرد دولت ترکیه با تحمل تلفات نظامی سنگین، پیشرفت بسیار اندکی در مناطق حفاظتی میدیا داشته و نتوانسته است نقشەای که برای جلوگیری از سقوط زمامداری خود داشت را عملی کند. کاراییلان گفت وقتی در زاپ شکست خوردند، حمله به روژاوا را مطرح کردند ولی جوابی که در روژاوا خواهند گرفت متفاوت از زاپ نخواهد بود.

مراد کاراییلان اعلام کرد ترکیه در نظر داشت با تصرف زاپ، سایر ایالات کوهستانی تحت حفاظت پ.‌ک.‌ک را یکی از پس دیگری ساقط کند و سپس راه شنگال و روژاوا را در پیش بگیرد ولی در سایه رشادت شهیدان قهرمان ضربات مهلکی خورد و به بن‌بست رسید.

او با بیان آنکه ترکیه پس از درک عدم امکان براه انداختن شوی تبلیغاتی با توفیق در زاپ اقدام به بازبینی در طرح اولیه خود کرده است گفت: آنها ضمن افزودن ارتفاعات متینا بر دامنه عملیات خود از فرصتی که جنگ اوکراین برایشان فراهم کرد برای طرح حملەی نظامی به روژاوا استفاده کردند.

فرمانده قرارگاه مرکز دفاع از خلق گفت:"در شرایطی که رژیم در آستانه سقوط قرار دارد می‌خواهند با تهاجم به کوردها و پ.‌ک‌.ک یک فضای جنگی ایجاد کنند تا با بهرەبرداری سیاسی از جو غبارآلود جنگ اقدام به برگزاری انتخابات زودهنگام و جلوگیری از فروپاشی زمامداری خود کنند. وقتی دیدند با هجوم به مناطق حفاظتی میدیا نمی‌توانند چنین فضایی ایجاد کنند، حمله به روژاوا را مطرح کردند. ولی پاسخی که در روژاوا دریافت می‌کنند متفاوت از زاپ نخواهد بود. می‌دانیم که نیروهای روژاوای کوردستان خود را آماده کرده‌اند و معتقدیم که یک عفرین دوم یا سرکانی و گری‌سپی دوم تکرار نخواهد شد."

کاراییلان با ارزیابی نتایج جنگ و ادای احترام به رزمندگان و شهدای گرانقدری که فدائیانه یک سد محکم جلوی پیشروی ارتش ترکیه ایجاد کردند، خواستار آن شد که گریلاهای ه.‌پ‌.گ و یژاستار نظامیان اشغالگر را دعوت به تسلیم کنند.

فرمانده ن.‌پ‌.گ گفت:"انگیزه و روحیه ما به مراتب بیشتر است. آنها برای یک رژیم فاشیست می‌جنگند. در ازای پول آمده‌اند خاک کوردستان را اشغال کنند. ما ولی برای آزادی مردمانمان و دمکراسی و ارزش‌های والای انسانی می‌جنگیم و برای آیندەای روشن. بنابراین از رفقا می‌خواهیم در هر فرصتی آنها که به تونل‌ها نزدیک می‌شوند را فرابخوانند بیایید به گریلا تسلیم شوید."

او گفت ارتش ترکیه ارزشی برای نظامیانی که با پول اجیر کرده قائل نیست و حتی وقتی کشته می‌شوند نامی از آنها نمی‌برد. بعضا مجبور می‌شویم هویت آنها را ما اعلام کنیم.

کاراییلان به خوف نظامیان اشغالگر و تعلل و خودداری آنها از ورود به تونل‌ گریلاها خبر داد و گفت قبلا سگ‌های خود را روانه تونل‌ها می‌کردند اما اکنون سگ‌ها نیز داخل تونل نمی‌آیند چون فهمیده‌اند ترکیه آنها را بسوی مرگ هدایت می‌کند.

'دشمن فقط در میدان جنگ ترسو نیست، در میدان سیاسی همه ترسو است'

کاراییلان در ادامه پیام خود علت پنهان‌کاری‌های ترکیه در زمینه میزان تلفات نظامی‌اش را ناشی از ترسو بودن آن عنوان کرد و گفت دشمن فقط در میدان جنگ ترسو نیست، او از جامعه خود هم می‌ترسد. فرمانده ن.‌پ‌.گ در عین حال خواستار مستند‌سازی هرچه بیشتر این جنگ تاریخی از سوی گریلاهای آزادی کوردستان شد.

کاراییلان با تصریح آنکه جنگ جاری بیش از جنبه‌های نظامی یک جنگ با ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک است گفت دشمن از این جنگ به دنبال یک توفیق سیاسی است تا حاکمیتش را بر ترکیه برقرار کند. سرنوشت آ‌.ک.‌پ‌- م.‌ه.‌پ را نتیجه جنگ در زاپ، آواشین و متینا معین می‌کند و نه تبلیغات انتخاباتی. در صورت حمله احتمالی به روژاوا آن نیز تأثیر بسزایی بر روند سیاسی خواهد داشت.

او پنهان‌‌کاری‌ دولت ترکیه درباره تلفاتش را ناشی از ریاکاری آن دانست و گفت:"دشمن فقط در میدان جنگ ترسو نیست. در میدان سیاسی هم ترسو است و از جامعه خود می‌ترسد که حقایق را بازگو کند. بنابراین می‌باید گریلاها سعی در مستندسازی هرچه بیشتر عملیات خود کنند. گرچه چون بیشتر عملیات‌ها شب‌هنگام انجام می‌شوند امکان ضبط ویدئوی آن با مشکل روبروست."

کاراییلان ضبط فضای روزمره در تونل‌ها را همچنین برای ثبت در تاریخ مهم عنوان کرد و گفت این یک مقاومت تاریخی است که می‌باید برای آیندگان مستند شود. او نحوه جنگ گریلاها در آن تونل‌ها را یک نمونەی بی‌نظیر برای جهان توصیف کرد.

فرمانده ن‌.پ‌.گ با اعلام آنکه دشمن در برابر این تونل‌ها چشم امید خود را به گازهای شیمیایی بسته است گفت: "آنها تلاش می‌کنند با مسدود کردن چند خروجی، گازهای سمی را درون تونل رها کنند. بنابریان رفقا باید تدابیر حیاتی لازم را بیاندیشند، لوازم حفاظتی و حفرەهای ایزوله شده داشته باشند."

کاراییلان ضمن برخی توصیه‌ها به نیروهای گریلا از مهارت آنها در اجرای تاکتیک‌های نوین و عملکرد حرفەای آنها تقدیر کرد و درودهای ویژه خود را به زنان گریلای یژاستار فرستاد که تبحر بالایی در جنگ از خود نشان داده اند.

فرمانده ن.‌پ.‌گ، فداکاری و مسئولیت‌پذیری یکایک رزمندگان را عنصر اصلی پیروزی عنوان کرد و گفت این فداکاری برای شادمانی خلقمان از یک پیروزی تاریخی و رهایی از ستمگری تورانیان است.